• <
plus

Dane kontaktowe

  • Adres: 80-958 Gdańsk, Na Ostrowiu 1
  • Telefon: (58) 307-24-63
  • Fax: (58) 307-24-67
  • E-mail: sekretariat@antykor.eu

Udostępnij


Oferta

Antykor oferuje usługi w zakresie antykorozji dla przemysłu lądowego oraz stoczniowego.

Czyszczenie: Odpowiednie oczyszczenie powierzchni jest równie ważne co samo malowanie...
od tego etapu prac zależy trwałość nakładanych powłok ochronnych.

W zależnosci od rodzaju konserwowanej powierzchni stosuje się nastepujące technologie:
mycie wodą pod ciśnieniem (100 - 1000 bar ),
piaskowanie (obróbka strumieniowo ścierna),
hydroblasting (waterjetting) - czyszczenie powierzchni wodą o bardzo wysokim ciśnieniu (do 3000 bar),
odłuszczanie chemiczne

Malowanie: nakładanie powłok ochronnych; metodą hydrodynamiczną, malowanie ręczne, i innymi metodami, na określoną grubość powłoki.

Hydrodemolacja betonu: nowoczesna metoda rozbiórki selektywnej konstrukcji betonowych, pozwalajaca na rozbiórkę poszczególnych warstw, z dużą dokladnością - bez konieczności wymiany zbrojenia.

Opis dodatkowy

antykorozja, antykorozja morska, piaskowanie, malowanie, czyszczenie, hydrodemolacja betonu, hydrobalasting, odtłuszczanie chemiczne, konserwacja powierzchni, antykor,

Dziękujemy za wysłane grafiki.