• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
15
lis 2017

Środki finansowe na rozwój eksportu – konferencja

Szczegóły wydarzenia

 • Termin:

  15.11.2017 - 15.11.2017

 • Godzina rozpoczęcia:

  12:00

 • Adres:

  Podwale Grodzkie 4
  80-895 Gdańsk

  Pokaż na mapie
 • E-mail:

  ime@klasterlogtrans.pl

 • Patronat:

  GOSPODARKAMORSKA.PL

15 listopada br. w hotelu Central w Gdańsku odbędzie się konferencja poświęcona projektom wspierającym eksport oraz finansującym promocję polskich przedsiębiorstw na arenie międzynarodowej. Po raz pierwszy program wydarzenia skierowany jest głównie do firm z sektora gospodarki morskiej, elektromobilności i TSL.

Organizatorem wydarzenia jest Klaster Logistyczno Transportowy „Północ-Południe” z Gdańska we współpracy ze Wschodnim Klastrem Budowlanym.

Podczas konferencji zaprezentowane zostaną planowane oraz obecnie realizowane projekty proeksportowe, ukierunkowane na wzmacnianie współpracy międzynarodowej przedsiębiorstw, promocję polskich produktów i usług za granicą, a także rozwój wspólnych inicjatyw klastrowych. W trakcie spotkania będzie można uzyskać informacje na temat warunków uczestnictwa w projekcie pn. „Intermodal, multimodal, electricity – internacjonalizacja produktów Klastra Logistyczno Transportowego Północ-Południe”, dofinansowanym ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego przedsiębiorcy z sektora MMŚP oraz duże firmy mogą uzyskać nawet 500 tys. złotych bezzwrotnego dofinansowania.

Konferencja będzie również dobrym momentem do rozpoczęcia dyskusji na temat roli instytucji otoczenia biznesu w rozwoju lokalnym i globalnym.
Do panelu dyskusyjnego zaproszono: Pana Mariusza Witońskiego – Prezesa Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, Pana Tomasza Szymczaka - Prezesa Gdańskiej Fundacji Przedsiębiorczości, Pana Tomasza Kozłowskiego - Prezesa Wschodniego Klastra Budowlanego, Pana Marka Świeczkowskiego oraz Pana Jerzego Uziębło–Przedstawicieli Klastra LTPP, a także przedstawicieli Rady Federacji NOT oraz Krajowej Izby Gospodarki Morskiej.

Konferencja rozpocznie się o godzinie 12.00, w hotelu Craft Beer Centralw Gdańsku. Uczestnictwo w wydarzeniu jest bezpłatne. Ze względu na ograniczoną ilość miejsc, należy zgłosić swój udział do dnia 13 listopada na adres mailowy ime@klasterlogtrans.pl.  
 

Środki finansowe na rozwój eksportu – konferencja - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.