• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
14
wrz 2016

Śniadanie dla Członków Zarządów i Dyrektorów Finansowych

Szczegóły wydarzenia

Podczas spotkania będziemy mieli okazję skupić się na dwóch istotnych zagadnieniach dotyczących kadry zarządzającej średnich i dużych przedsiębiorstw.

Kwestie cyberbezpieczeństwa przedstawi Marcin Ludwiszewski, dyrektor w Deloitte, lider w obszarze cyberbezpieczeństwa w Dziale Zarządzania Ryzykiem.

Niezbędne kompetencje lidera w zmieniającym się świecie omówi Krzysztof Herdzik, Senior General Manager, MD WNS Global Services in Poland, ekspert ds. przywództwa.

1. Cyberbezpieczeństwo - walka również na płaszczyźnie CFO
Czy CFO powinien przejmować się domeną "cyber"?
Ewolucja krajobrazu cyberzagrożeń
Skutki incydentów bezpieczeństwa
Jaka jest rola CFO w zarządzaniu cyberryzykiem?
2. Kompetencje lidera w obliczu rewolucji technologicznych XXI wieku. Automatyzacja, wirtualna rzeczywistość, sztuczna inteligencja. Jakie kompetencje powinien mieć lider w takich czasach, żeby efektywnie zarządzać zespołem.

Udział w spotkaniu jest bezpłatny, jednak wymagana jest wcześniejsza rejestracja.

Spotkanie adresowane jest do dyrektorów finansowych (głównych księgowych pełniących obowiązki dyrektorów finansowych) oraz członków zarządu średnich i dużych przedsiębiorstw.

Rejestracja
Środa, 14 września 2016
Dwór Oliwski, ul. Bytowska 4, Gdańsk
www.deloitte.com/pl/wydarzenia  

Osoba kontaktowa:
Iwona Urbańska
Tel. 58 761 67 92 lub 601 619 537
iurbanska@deloittece.com

Dziękujemy za wysłane grafiki.