• <

Szczegóły wydarzenia

Poinformuj o wydarzeniu
5
wrz 2019

7. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie

Szczegóły wydarzenia

  • Termin:

    05.09.2019 - 06.09.2019

  • Patronat:

    GOSPODARKAMORSKA.PL

Jedno z najważniejszych wydarzeń gospodarki morskiej w Polsce odbędzie się 5 i 6 września w Szczecinie. Wezmą w nim udział menedżerowie najważniejszych firm w branży, przedstawiciele rządu, naukowcy, eksperci z Polski i zagranicy.

Problemy poruszane podczas debat i dyskusji Międzynarodowego Kongresu Morskiego mają co roku praktyczny i aktualny charakter, a nad ich rozwiązaniem skupiają się przedstawiciele różnych środowisk – menedżerowie, naukowcy, przedstawiciele władz regionalnych i krajowych. Ich cel jest jeden: ciągły rozwój szeroko rozumianej branży morskiej.

Sześć dotychczasowych edycji pozwoliło zbudować i ugruntować Kongresowi Morskiemu markę rozpoznawalną w Polsce i na świecie. Corocznie bierze w nim udział średnio ponad 300 firm i instytucji z 15 krajów. Rolę Kongresu podkreślają uczestniczący w nim najważniejsi politycy w Polsce – na czele z prezesem i wiceprezesem Rady Ministrów, marszałkiem Sejmu RP i ministrami właściwymi dla gospodarki morskiej. Wydarzenie dostrzegane jest również przez władze europejskie – Parlament i Komisję Europejską. Aktywny udział w obradach biorą również przedstawiciele międzynarodowych organizacji morskich.

Aktualne informacje na temat 7. Międzynarodowego Kongresu Morskiego znajdziecie Państwo również na facebook.com/Kongresmorski

7. Międzynarodowy Kongres Morski w Szczecinie - GospodarkaMorska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.