• <

Port Gdańsk podpisał umowę na opracowanie koncepcji Portu Centralnego

Dodano: 23.05.2018

Port Centralny coraz bliżej. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk we wtorek podpisał umowę z wykonawcą na opracowanie koncepcji tej inwestycji. – Chcemy, żeby to był, jak nasz cały port, port uniwersalny – powiedział Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

– Również chcemy doprowadzić do tego, aby na terenie portu działały stocznie, które w tej chwili mają naturalne ograniczenia, jeżeli chodzi o możliwości remontowe i produkcyjne – mówi Łukasz Greinke, prezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk.

Poinformował, że w Porcie Gdańsk skomercjalizowanych zostało 100% nabrzeży. – W związku z tym cały czas zwiększające się jednostki pływające wymagają od nas coraz to nowych inwestycji w głębokowodne rozwiązania – powiedział.

Marcin Ossowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. infrastruktury, poinformował, że Port Centralny to będzie zespół głębokowodnych terminali, zupełnie nowa infrastruktura w Porcie Gdańsk, zlokalizowana centralnie pomiędzy półwyspem Westerplatte a rurociągami Naftoportu.

– Ta koncepcja to będzie zestaw wytycznych już dla bezpośredniego projektanta, który będzie ubiegał się o pozwolenie na budowę – mówi Marcin Ossowski, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdańsk ds. infrastruktury.

Przetarg na wykonanie koncepcji Portu Centralnego pod koniec ubiegłego roku wygrało konsorcjum firm, w skład którego wchodzą Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego (przewodniczący konsorcjum) oraz Mosty Gdańsk.

– Efekt burzliwych dyskusji z ZMPG będzie za 10 miesięcy. Nam zależy na tym, żeby gospodarka morska w Polsce się rozbudowywała. Jesteśmy trochę tak przywiązani do tego, Port Gdańsk to jest takie nasze dziecko, które chcemy, żeby się rozwijało, rozbudowywało, zwiększało swój potencjał i żeby było głównym konkurentem innych portów bałtyckich – mówi Mateusz Samulak, prezes Projmors Biuro Projektów Budownictwa Morskiego.

Dokument opracowany przez konsorcjum ma zawierać pogłębione analizy dotyczące m.in. popytu na morski transport towarów i przewozy pasażerskie w skali kraju, kontynentu oraz całego świata, a także obecnych potoków strumieni towarowo-pasażerskich w Porcie Gdańsk. Wykonawca zobowiązany jest także do przedstawienie prognoz zmian w popycie na ten transport w perspektywie do 2050 roku.

– Zadanie jest trudne, dlatego że port będzie przeładowywał przyszłościowo 100 mln t ładunków rocznie. Oprócz tego, że wybudujemy terminale, to będziemy musieli zmienić cały układ drogowy, kolejowy wewnątrz portu, w związku z tym musimy oczywiście przeprowadzić inwentaryzację tego, co się w porcie dzieje i powiązać ten układ wewnętrzny portowy z resztą kraju – mówi Adam Nadolny, prezes Mosty Gdańsk.

Budowa Portu Centralnego ma zakończyć się do 2027 r. Docelowo na ok. 500 ha powstanie kilka terminali o zróżnicowanym przeznaczeniu, m.in. masowy, drobnicowy, pasażerski czy terminal dla ładunków ro-ro. Inwestycja będzie realizowana w formule Partnerstwa Publiczno-Prywatnego i zakłada stopniowe powstawanie kolejnych terminali w zależności od potrzeb prywatnych operatorów. Port Centralny otrzymał rządowe wsparcie m.in. Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Premier Beaty Szydło oraz Premiera Mateusza Morawieckiego.

Port Gdańsk jest na drugim miejscu wśród największych portów kontenerowych na Bałtyku. W ubiegłym roku przeładowano tam rekordowe 40,6 mln t ładunków – o prawie 9% więcej niż rok wcześniej. Zarząd Morskiego Portu Gdańsk zarządza portem morskim w Gdańsku, który jest kluczowym węzłem komunikacyjnym w regionie. W skład infrastruktury portowej wchodzi osiem nabrzeży o długości ponad 20 km. ZMPG podzielony jest na dwie części: port wewnętrzny usytuowany wzdłuż Martwej Wisły i kanału portowego, oraz port zewnętrzny z bezpośrednim dostępem do Zatoki Gdańskiej, gdzie znajduje się m.in. nowoczesny głębokowodny terminal kontenerowy DCT.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.