• <

Budowa Portu Zewnętrznego w formule PPP - wybrano doradcę transakcyjnego

Dodano: 17.11.2019
Zarząd Morskiego Portu Gdynia wraz z Ministerstwem Inwestycji i Rozwoju wyłonił doradcę transakcyjnego, który dokona na rzecz Spółki świadczeń consultingowych w obszarach projektowych uwzględniając przede wszystkim zagadnienia ekonomiczno-finansowe, prawne oraz techniczne.

W postępowaniu wybrano najkorzystniejszą ofertę złożoną przez Wykonawców występujących wspólnie:
- Ernst & Young Sp. z o.o.
- Domański Zakrzewski Palinka sp. k.
- WYG INTERNATIONAL Sp. z o.o.

Formuła PPP pozwala wykorzystać kapitał, wiedzę i doświadczenie sektora prywatnego w finansowaniu inwestycji i usług publicznych.  Zgodnie z przyjętą przez Radę Ministrów „polityką w zakresie rozwoju partnerstwa publiczno-prywatnego”  Zarząd Morskiego Portu Gdynia zamierza zrealizować strategiczną z punktu widzenia dalszego rozwoju inwestycję zwiększającą potencjał przeładunkowy portu oraz pozycję konkurencyjną w regionie Morza Bałtyckiego w tej formule. Współpraca z doświadczonym doradcą jest gwarantem wyboru najlepszego partnera prywatnego do realizacji tego przedsięwzięcia.

"Podpisaliśmy dzisiaj umowę z konsorcjum, które wspólnie z udziałem Zarządu Morskiego Portu w Gdyni w przeciągu roku ma wytypować inwestora, który zechce zainwestować w przyszły Port zewnętrzny czyli terminal kontenerowy(...)Przede wszystkim to możliwość przyjmowania największych statków które bedą w stanie wpływać na Morze Bałtyckie(...) Są to cztery stanowiska w pełni wyposażone w sprzęt przeładunkowy, dzięki którym będzie można realizować olbrzymie wolumeny przeładunkowe. Planujemy, że dzięki temu potencjał przeładunkowy portu wzrośnie o 2,5 mln TEU - mówi  Adam Meller, prezes Zarządu Morskiego Portu w Gdyni.

"Razem z naszymi partnerami EY utworzył konsorcjum, którego rolą bedzie przeprowadzenie pełnego procesu analizy projektu oraz przeprowadzenie procesu wyboru partnera który wspólnie z portem będzie realizował ten projekt" - twierdzi Maciej Ziomek lider konsorcjum Ernst&Young.

(...)"Jesteśmy odpowiedzialni za przygotowanie modelu popytu i modelu transportowego oraz części elementów technicznych i środowiskowych dla studium wykonalności. Żeby projekt był opłacalny musimy sprawdzić czy klienci zgłoszą popyt na usługi oraz czy opłaca sie budować port w formule PPP" - mówi Tomasz Skowroński z WYG International

"Jest to jeden z projektów rządowych inicjowany przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia jako jednostki rządowej, gdzie wzmacniamy wykorzystanie potencjału wiedzy doświadczenia i kapitału prywatnego dla rozwoju gospodarczego Polski" - mówi Lilianna Bogusz Dyrektor Departamentu PPP w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju.

"Statek żeby mógł być obsłużony w porcie, a w szczególności statek o długości 430 metrów i 24000 TEU, musi poruszać się na odpowiedniej głekości i szerokości torów podejściowych. Taką inwestycje wykonujemy i polega ona na powiększeniu obrotnicy i pogłębieniu torów podejściowych". - twierdzi mgr inż. kpt Wiesław Potrzkowski, Dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni
 
Port Gdynia działa zgodnie z zapisami Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, w której jednym z celów jest wskaźnik mówiący o 25 proc. udziale inwestycji w PKB. Aby osiągnąć wyznaczony cel, polska gospodarka potrzebuje różnych źródeł i sposobów finansowania, formuła PPP jest jednym z nich.

Kolejne etapy inwestycji nie mogłyby się odbyć bez wsparcia legislacyjnego w kwestiach portowych. 9 sierpnia br. Sejm przyjął specustawę o inwestycjach w zakresie budowy portów zewnętrznych.  Ma ona na celu wprowadzenie ułatwień, umożliwiających sprawną realizację projektów rozbudowy portów morskich. Według szacunków resortu bez nowej ustawy proces przygotowania inwestycji trwałby 7 lat, ale dzięki ustawie zostanie on skrócony do 3–4 lat.

Na sztucznym lądzie, w oparciu o istniejące nabrzeża: Śląskie i Szwedzkie, powstanie głębokowodny Port Zewnętrzny, wychodzący ponad obecny falochron ochronny, zwiększając powierzchnię portu o 151 ha oraz zdolności przeładunkowe o 2,5 mln TEU. Dzięki budowie Portu Zewnętrznego powstanie ponad 700 nowych miejsc pracy, a wpływy do budżetu Miasta Gdynia będą wynosić 22 mln zł. 
Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.