• <

Wszędzie

  • Zmiany w Ordynacji Podatkowej w roku 2016

    Podstawowym celem projektowanej nowelizacji ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa jest stworzenie ram prawnych, które zracjonalizują i uproszczą procedury podatkowe, co w założeniu ma przełożyć się ułatwienie kontaktów podatników z organami podatkowymi oraz zapewnić efektywniejszy pobór podatków. Niestety, w praktyce, niektóre przepisy korzystne dla podatników są stosowane w bardzo ograniczony lub wręcz wypaczony sposób przez niektóre organy podatkowe w Polsce.

    03.03.2016

Dziękujemy za wysłane grafiki.