• <

Rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Morskim rozpoczęty

Dodano: 07.10.2018

Rok akademicki 2018/2019 na Uniwersytecie Morskim w Gdyni rozpoczęty. Uroczysta inauguracja odbyła się w sobotę na Skwerze Kościuszki. Było to historyczne wydarzenie – od 1 września tego roku dotychczasowa Akademia Morska nosi bowiem rangę uniwersytetu.

– To oznacza wzrost prestiżu naszej uczelni, to oznacza sygnał, że osiągnęliśmy kolejny szczebel rozwoju, a ponadto jest to niezwykle ważne dla miasta Gdyni. Do tej pory było to jedyne 200-tysięczne miasto na północy Polski, które nie miało swojego uniwersytetu. Jesteśmy niezwykle dumni, ale też jest to wyzwanie dla nas, że musimy ten poziom utrzymać – mówi prof. Janusz Zarębski, rektor Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Dodał, że uczelnię czeka rok intensywnych prac, m.in. wprowadzenie nowych regulacji prawnych, stworzenie statutu uczelni oraz „ambitne plany inwestycyjne”. W przyszłym roku rozpocznie się budowa domu studenckiego oraz hali sportowej, a już teraz trwają remonty budynków uniwersytetu.

W liście przesłanym do rektora, studentów Uniwersytetu Morskiego oraz uczestników inauguracji, prezydent Polski Andrzej Duda napisał, że uczelnia zyskała nowy status podkreślający jej renomę. Dodał, że to inauguracja szczególna, przypadająca w 100-lecie odzyskanie przez Polskę niepodległości. – Dokonania społeczności akademickiej służą budowaniu polskiej gospodarki morskiej i rozsławianiu Ojczyzny na morzach i oceanach świata – napisał prezydent.

Obecny na inauguracji Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego, podkreślił, że „stoimy przed próbą naszych czasów, tym egzaminem jest budowa silnego, bezpiecznego państwa, nowoczesnej gospodarki, wykształconego, zamożnego społeczeństwa, ale warunkiem osiągnięcia tych wszystkich celów, jest budowa znakomitych uczelni, uniwersytetów, politechnik, znakomitego uniwersytetu morskiego” – powiedział.

– W przyszłorocznym budżecie ze środków krajowych przewidzieliśmy 1 mld 350 mln dodatkowych środków na naukę i szkolnictwo wyższe. Kolejne 600 mln pochodzić będzie ze środków unijnych. Oprócz tego, rząd wyda obligacje Skarbu Państwa w łącznej wysokości 3 mld zł do podziału między uczelnie publiczne. Z tych obligacji Skarbu Państwa ponad 15 mln zł przypadnie Uniwersytetowi Morskiemu w Gdyni – zapowiada Jarosław Gowin, wicepremier, minister nauki i szkolnictwa wyższego.

Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej, podkreśliła, że nie bez przyczyny w 1920 r. odbudowa gospodarki morskiej rozpoczęła się od powołania Szkoły Morskiej.

– Powołując uniwersytet, symbolicznie, ale nie tylko symbolicznie, faktycznie nawiązujemy do tej decyzji. To właśnie od kształcenia kadr morskich trzeba rozpocząć odbudowę niepodległej polskiej gospodarki morskiej – mówi Anna Moskwa, podsekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i  Żeglugi Śródlądowej.

Podsekretarz stanu przekazała także pozdrowienia od uczestników Rejsu Niepodległości. – Ta nasza piękna biała fregata płynie po całym świecie i sławi Polskę i polską gospodarkę morską. Ten projekt pokazuje, że ta szkoła jest szkołą takich właśnie odważnych projektów, szkołą realizowania marzeń i przygód. I życzę Wam, żeby tak jak Waszym kolegom, którzy płyną w tym rejsie, spełniły się tak odważne marzenia – powiedziała Moskwa.

– Otrzymując indeks Uniwersytetu Morskiego aspirujecie właśnie do tego, by stać się istotnym elementem przyszłości naszego kraju – mówi Dorota Arciszewska-Mielewczyk, posłanka na Sejm RP i przewodnicząca sejmowej Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej.

Dodała, że rozpoznawalna marka uczelni daje niepodważalną gwarancję tego, że za kilka lat jej absolwenci będą powodem do dumy dla rodzin i nauczycieli akademickich.

Głos zabrał także przedstawiciel Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego. Podkreślił, że w murach uniwersytetu studentów czekają nowe znajomości, doświadczenia i wydarzenia, które będą miały wpływ na ich dalsze losy.

– Studia to czas, który od wielu pokoleń określany jest jako najwspanialszy okres w życiu młodego człowieka. Uczyńmy więc wszystko, by po tych kilku latach, słowa te także dla Was samych nabrały takiej właśnie wartości – mówi Dawid Zdrojewski z Parlamentu Studentów Uniwersytetu Morskiego w Gdyni.

Na zakończenie życzenia studentom złożył także kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego.

– Bardzo ważną cechę zdobędziecie i to jest jakby najważniejsze, że będziecie musieli pracować w zespole. Przeczytałem na tym nowym sztandarze: „Bóg, Ojczyzna, Morze”. Bardzo Was proszę, dodajcie do tego jeszcze honor – mówi kpt. ż.w. Zbigniew Sulatycki, przewodniczący Konwentu Morskiego.

Podczas inauguracji przekazano uniwersytetowi nowy sztandar, a także odbyły się ślubowanie oraz immatrykulacja studentów i doktorantów I roku. Na uczestników wydarzenia czekała jeszcze niespodzianka. Specjalnie na tę okoliczność w miejsce stałego cumowania Daru Młodzieży przyholowany został statek-muzeum Dar Pomorza.

Uniwersytet Morski w Gdyni to obecnie największa w Polsce państwowa uczelnia wyższa, kształcąca oficerów floty handlowej oraz kadry inżynierskie dla przemysłu morskiego. Jest wysoko notowana w światowych rankingach szkół wyższych – według klasyfikacji CSIC (Najwyższej Rady Badań Naukowych w Madrycie) zajmuje pierwsze miejsce w Europie i czwarte na świecie. W 2018 roku uczelnia po raz pierwszy znalazła się na tzw. Liście Szanghajskiej, czyli prestiżowej klasyfikacji szkół wyższych, w której zajęła 42. pozycję w kategorii inżyniera morska. Co roku mury uniwersytetu opuszcza około siedmiu tysięcy absolwentów, a łącznie w całej swojej historii uczelnia wykształciła około 22 807 studentów.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.