• <

Projekt pierwszego w Polsce Planu zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich do 2021 r.

Dodano: 13.04.2018
Jesteśmy w trakcie przygotowywania pierwszej wersji Planu zagospodarowania  przestrzennego wraz z Prognozą. Wyłożenie tego nastąpi w czerwcu prawdopodobnie tego roku i konsultacje tej pierwszej wersji – powiedziała w rozmowie w portalem GospodarkaMorska.pl Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni. O zasadach morskiego planowania przestrzennego oraz propozycjach i planach dla obszarów morskich w Polsce rozmawiali eksperci podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego, która w czwartek odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim. Unijna dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie plany przestrzenne dla obszarów morskich opracowały i wdrożyły do 2021 r.

Jesteśmy w trakcie przygotowywania pierwszej wersji Planu zagospodarowania  przestrzennego wraz z Prognozą. Wyłożenie tego nastąpi w czerwcu prawdopodobnie tego roku i konsultacje tej pierwszej wersji – powiedziała w rozmowie w portalem GospodarkaMorska.pl Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni. O zasadach morskiego planowania przestrzennego oraz propozycjach i planach dla obszarów morskich w Polsce rozmawiali eksperci podczas Ogólnopolskiej Konferencji Prawa Morskiego, która w czwartek odbyła się na Uniwersytecie Gdańskim. Unijna dyrektywa wymaga, aby państwa członkowskie plany przestrzenne dla obszarów morskich opracowały i wdrożyły do 2021 r.

– W morskim planowaniu przestrzennym chodzi mniej więcej o to, o co chodzi w planowaniu na lądzie, czyli krótko mówiąc, żebyśmy mieli jasny obraz tego, co chcielibyśmy na morzu w przyszłości zobaczyć, jakie działania człowieka, inwestorów, zainteresowanych gmin są prawidłowe, na które to działania administracja może się zgodzić, a których nie powinniśmy robić – mówi kpt. ż.w. Wiesław Piotrzkowski, dyrektor Urzędu Morskiego w Gdyni.

Przy morskim planowaniu przestrzennym ważnych jest kilka zasad.

– Taką bardzo ważną zasadą planowania przestrzennego jest zasada przezorności, zasada prewencji to jest druga zasada. I to są zasady, które się świetnie wpisują w prawo Unii Europejskiej. Natomiast z poziomu prawa międzynarodowego publicznego niezwykle istotna jest ochrona środowiska i zasobów naturalnych, i ona z kolei wpisuje się w zasadę zrównoważonego rozwoju – mówi prof. Dorota Pyć, kierownik Katedry Prawa Morskiego Morskiego WPiA UG.

Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni, podkreśliła że taki plan powstaje, żeby inwestorzy, którzy chcieliby coś zrobić na morzu, zdawali sobie sprawę, w których miejscach mogą to zrobić.

– Oprócz tego, żeby zabezpieczyć przestrzenie na strategiczne działalności państwa, czyli na bezpieczeństwo narodowe, na żeglugę, na ochronę przyrody i środowiska – mówi Anna Stelmaszyk-Świerczyńska, zastępca dyrektora ds. technicznych Urzędu Morskiego w Gdyni.

Jak podkreślił Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej, dotychczasowy kierunek prac nad projektem planu zagospodarowania obszarów morskich wskazuje, iż potencjał dla morskiej energetyki wiatrowej zostanie zabezpieczony.

– Polskie obszary morskie dysponują dużym potencjałem lokalizacyjnym, jeżeli chodzi o morskie farmy wiatrowe. Szacujemy, że z powodzeniem jesteśmy tam w stanie ulokować nawet do 10 GW w mocach wytwórczych – mówi Mariusz Witoński, prezes Polskiego Towarzystwa Morskiej Energetyki Wiatrowej.

Magdalena Jabłonowska, pełnomocnik ds. Morskich i Ochrony Środowiska LOTOS Petrobaltic, poinformowała, że koncesje spółki zostały już uwzględnione w pierwszych projektach planów morskiego zagospodarowania przestrzennego.

– Tak samo zgłaszaliśmy potrzebę uwzględnienia takich obszarów perspektywicznie do dalszego poszukiwania i wydobycia, dlatego że też jest to bardzo ważne ze względu na np. kwestie bezpieczeństwa energetycznego kraju – mówi Magdalena Jabłonowska, pełnomocnik ds. Morskich i Ochrony Środowiska LOTOS Petrobaltic.

Prace nad projektem Planu zagospodarowania przestrzennego polskich obszarów morskich w skali 1:200 000 wraz z Prognozą oddziaływania na środowisko rozpoczęły się 22 lipca 2016 roku. Jest on poddawany szerokim społecznym konsultacjom. Projekt Planu przygotowuje interdyscyplinarny zespół specjalistów związanych z Instytutem Morskim w Gdańsku, we współpracy z Morskim Instytutem Rybackim – Państwowym Instytutem Badawczym w Gdyni. Prognozę natomiast opracowuje zespół ekspercki Instytutu Morskiego w Gdańsku razem ze specjalistami z innych instytucji naukowych i planistycznych.

Ogólnopolska Konferencja Prawa Morskiego obyła się po raz VII.

– Temat jest bardzo ciekawy, zwłaszcza w kontekście przedmiotów, które na Uniwersytecie Gdańskim są wykładane. Studenci mają okazję spotkać się oczywiście tylko z elementem planowania przestrzennego, jeżeli chodzi o te obszary morskie, więc jest to dla nich doskonała uzupełniająca forma edukacji w tym zakresie – mówi Jakub Puszkarski z Katedry Prawa Morskiego UG.

Konferencję zorganizowali Katedra Prawa Morskiego WPiA UG oraz Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA Gdańsk.

 

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.