• <

Port Gdański Eksploatacja - najbardziej uniwerslany operator w polskich portach

Dodano: 14.10.2019
Port Gdański Eksploatacja S.A. jest największym i najbardziej uniwersalnym operatorem przeładunkowym w polskich portach morskich, świadczącym usługi w zakresie przeładunków towarów w obrocie międzynarodowym, pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statek, barka) a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony kolejowe).
Port Gdański Eksploatacja S.A. jest największym i najbardziej uniwersalnym operatorem przeładunkowym w polskich portach morskich, świadczącym usługi w zakresie przeładunków towarów w obrocie międzynarodowym, pomiędzy morskimi i śródlądowymi (statek, barka) a lądowymi środkami transportu (samochody, wagony kolejowe).

PGE S.A. obsługuje takie towary jak węgiel i koks, stal i wyroby stalowe, złom, konstrukcje, maszyny, samochody, nawozy oraz wiele innych.

Zajmujemy się wyładunkiem, składowaniem i magazynowaniem oraz załadunkiem na środki transportu różnych grup towarowych. Posiadamy 5 km nabrzeży eksploatacyjnych oraz 640 tys. m2 powierzchni składowej i magazynowej.

Na przedstawionym materiale filmowym widoczny jest przeładunek koksu na Basenie Górniczym. Na terenie Basenu Górniczego jesteśmy w stanie obsłużyć statek o długości 225 m. Koks był przeładowywany na statek FEDERAL SCHELDE (dł. 200 m, szer. 24 m, zanurzenie 7,6 m) w lipcu tego roku. Do końca sierpnia 2019 r. ilość ton węgla i koksu przeładowanych w PGE S.A. wyniósł 807 244 tony.

Przeładunek węgla w Porcie Gdańsk odbywa się̨ głównie na nabrzeżach Basenu Górniczego. Obsługujemy węgiel w relacji importowej i eksportowej, dzięki zmechanizowaniu nabrzeży. Basen Górniczy charakteryzuje nie tylko wysoka wydajność przeładunku, ale także szeroki wachlarz specjalistycznego sprzętu, w tym m.in.: dźwigów chwytakowych oraz zwałowarko-ładowarki. Jest tam także bocznica kolejowa umożliwiająca przeładunek bezpośrednio do wagonów. Roczna ilość́ węgla przeładowywanego w Porcie Gdańsk starczyłaby niemalże na cały rok funkcjonowania elektrowni!

W dalszej części filmu widoczny jest przeładunek wyrobów stalowych na Nabrzeżu Szczecińskim, Nabrzeże to przystosowane jest do obsługi przeładunku kontenerów, maszyn, konstrukcji, wyrobów stalowych i drobnicy zjednostkowanej. Na Nabrzeżu Szczecińskim mogą być obsługiwane statki 
o długości do 225 m. Widoczne na filmie wyroby  stalowe przeładowane były w lipcu br. na statek ARKLOW DUSK (dł. 133 m, szer. 16 m, zanurzenie 8,5 m) a także na statek ARLAU (dł. 88 m, szer. 13 m, zanurzenie 5,2 m).

Spółka PGE kilka lat temu była na skraju zdolności operacyjnej w zakresie wykonywania działalności przeładunkowej. Jeszcze rok temu strata netto wynosiła ponad milion złotych (stan na 31.07.2018r.). Aktualnie (stan na 31.08.2019r.) rentowność ze sprzedaży wynosi 10,04 % a zysk netto jest na poziomie ponad 5 milionów złotych.
Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.