• <

Porozumienie o rozwoju śródlądowych dróg wodnych ratyfikowane przez prezydenta

Dodano: 06.03.2017

Europejskie porozumienie w sprawie głównych śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) ratyfikowane przez prezydenta. Andrzej Duda podpisał je w poniedziałek. Jego celem jest rozwój międzynarodowego transportu na śródlądowych drogach wodnych w Europie.

– To jest przejście do innej ligi, jeżeli chodzi o transport. To jest wejście właśnie w te europejskie założenia, które będą prowadziły do odciążenia transportu drogowego, do odciążenia sieci autostrad, do odciążenia sieci dróg ekspresowych poprzez przeniesienie transportu na środek tańszy. Albowiem transport wodny śródlądowy jest transportem tańszym, a przede wszystkim jest transportem nieporównywalnie bardziej ekologicznym – mówi Andrzej Duda, prezydent RP.

Ujęta w Porozumieniu sieć AGN podzielona jest na dziewięć głównych wodnych ciągów transportowych. Ich długość to ponad 27 tys. km, łączą porty ponad 37 krajów europejskich. Przez Polskę biegną odcinki trzech głównych szlaków wodnych:

  • Droga Wodna E 30 – przebiegająca Odrzańską Drogą Wodną, łączącą Morze Bałtyckie w Świnoujściu z Dunajem w Bratysławie;
  • Droga Wodna E40 – łącząca Morze Bałtyckie od Gdańska z Morzem Czarnym w Odessie;
  • Droga Wodna E70 – łącząca Odrę z Zalewem Wiślanym i stanowiąca część europejskiego szlaku komunikacyjnego wschód-zachód, łączącego Kłajpedę z Rotterdamem.

– Przed nami niezwykle istotny okres zbudowania całego projektu, raportów oddziaływania na środowisko, a przede wszystkim studium wykonalności, tak aby rozpocząć realizację, rozpocząć budowę tych dróg śródlądowych – mówi Marek Gróbarczyk, minister gospodarki morskiej i żeglugi  śródlądowej.

Wymienione w AGN drogi wodne w Polsce, z wyjątkiem krótkich odcinków na dolnej Odrze i dolnej Wiśle, nie spełniają minimalnych międzynarodowych warunków żeglowności. Ratyfikując to porozumienie polski rząd zobowiązuje się do zapewnienia na nich warunków nawigacyjnych spełniających kryteria właściwe dla śródlądowych dróg wodnych o znaczeniu międzynarodowym, tzw. klasy „E”, która odpowiada co najmniej IV klasie żeglowności. Oznacza to, że głębokość tranzytowa na szlaku musi wynosić minimum 2,5 m. Klasy niższe nie uprawniają do korzystania ze środków unijnych.

Polskie drogi wodne po uzyskaniu standardu określonego w AGN,będą mogły stać się docelowo elementami transeuropejskiej sieci transportowej TEN-T.

Realizacja postanowień AGN wpisuje się w priorytety działań określonych w „Założeniach do planów rozwoju śródlądowych dróg wodnych w Polsce na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2030”, przyjętych uchwałą Rady Ministrów z 14 czerwca 2016 r.

Koszt przystosowania polskich śródlądowych dróg wodnych do standardów określonych w AGN to ponad 76 miliardów złotych:

  • Odrzańska Droga Wodna (z D-O-L i Kanałem Śląskim) – 30,7 mld zł;
  • Kaskada Wisły na odcinku Warszawa-Gdańsk – 31,5 mld zł;
  • połączenie Odra-Wisła – 6,5 mld zł;
  • połączenie Wisła-Brześć – 8,1 mld zł.

Obecnie w Polsce 86 proc. transportu przypada na transport drogowy, 12,5 proc. na kolejowy, a jedynie 0,4 proc. na drogi wodne. Tymczasem zobowiązania w tzw. białej księdze wobec Unii Europejskiej zakładają, że do 2030 r. drogą wodną powinno odbywać się 30 proc. transportu.

Europejskie porozumienie o głównych śródlądowych drogach wodnych o znaczeniu międzynarodowym (AGN) zostało sporządzone w Genewie 19 stycznia 1996 r. z inicjatywy Europejskiej Komisji Gospodarczej Organizacji Narodów Zjednoczonych. Podpisało je 17 państw: Austria, Chorwacja, Finlandia, Federacja Rosyjska, Francja, Grecja, Litwa, Luksemburg, Niemcy, Holandia, Republika Czeska, Republika Mołdawii, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Węgry i Włochy.

Obecnie 18 państw jest stronami tego porozumienia. To: Austria, Białoruś, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Federacja Rosyjska, Litwa, Luksemburg, Holandia, Republika Czeska, Republika Mołdawii, Rumunia, Serbia, Słowacja, Szwajcaria, Ukraina, Węgry i Włochy.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.