• <

Ponad 4 mld zł wpływów do budżetu państwa z budowy Portu Zewnętrznego w Gdyni. Podpisano umowę środowiskową

Dodano: 01.08.2018

Nawet 4,4 mld złotych mogą wynieść przychody Skarbu Państwa z opłat celno-skarbowych z 2 mln TEU w Porcie Zewnętrznym w Gdyni. Rozpoczęło się opracowywanie dokumentacji środowiskowej dla tej inwestycji. Umowę podpisano z Uniwersytetem Gdańskim we wtorek w Zarządzie Morskiego Portu Gdynia.

– To jest pierwsza umowa z serii umów, w tej chwili mówimy o umowie, która będzie określała warunki środowiskowe przyszłego terminala kontenerowego. Przyszłość Gdyni to jest terminal kontenerowy głębokowodny, z  możliwością obsługiwania wszystkich największych statków, które tutaj są w stanie dotrzeć. Zakładając, że w terminalu będzie pracować około 700-800 osób, to wygeneruje w całym obszarze kraju kilkanaście tysięcy miejsc pracy – mówi Adam Meller, prezes zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Badania przyrodnicze będą prowadzone przez naukowców Uniwersytetu Gdańskiego przez najbliższe 12 miesięcy. Mają odpowiedzieć na pytanie o znaczący negatywny wpływ budowy Portu Zewnętrznego na obszary sieci Natura 2000. Zakres analiz obejmie inwentaryzację awifauny (ptaków) przebywającej w obszarze Natura 2000 Zatoka Pucka, ichtiofauny (ryby) oraz organizmów bentosowych żyjących na dnie akwenu przeznaczonego pod tę inwestycję.

– Jesteśmy zadowoleni, że możemy wspomagać działania inwestycyjne w Trójmieście, przede wszystkim w porcie gdyńskim. Z drugiej strony jest to prestiż, a po trzecie chcemy udowodnić całemu światu gospodarki i przedsiębiorców, że naukowcy mogą się przydać przy tak ważnym projekcie, jakim jest inwestycja wieloletnia, wysokobudżetowa. Będą to opracowania dotyczące zrównoważonego rozwoju, jak i ochrony środowiska, tak aby były zachowane dyrektywy unijne w tym zakresie i później nie było procesów, które zatrzymają taką inwestycję – tłumaczy prof. Jerzy Gwizdała, rektor Uniwersytetu Gdańskiego.

Podkreślił, że naukowcy na etapie projektowania będą wspomagać budowlańców, którzy będą musieli uwzględnić pewne elementy, wynikające z ekspertyz. Dodał również, że w projekt zaangażowani będą studenci tej uczelni, szczególnie doktoranci. „Są bardzo sprawni i oczytani, najczęściej po praktykach w innych krajach Unii Europejskiej i na innych kontynentach. Uczymy ich tego, czego nas nie nauczono – współpracy z gospodarką i pracy na rzecz gospodarki” – powiedział prof. Gwizdała.

– Takie badanie wykonane zwłaszcza przez taką instytucję, jaką jest Uniwersytet Gdański – jest to naprawdę znakomity wykonawca – mówi Grzegorz Dyrmo, wiceprezes Zarządu Morskiego Portu Gdynia.

Port Zewnętrzny ma mieć długość ponad 1,5 km w głąb morza, z nabrzeżem o długości 1,5 km, przy którym jednocześnie będą mogły cumować trzy statki o długości nawet 490 m. Będzie stanowił przedłużenie Nabrzeża Śląskiego. Na końcu Portu Zewnętrznego planowany jest terminal LNG z elektrownią gazową, który m.in. ma umożliwiać bunkrowanie statków. Projekt zakłada także budowę barki przystosowanej do bunkrowania gazem LNG innych jednostek. Prezes Portu Gdynia poinformował, że budowa Portu Zewnętrznego rozpocznie się za 2,5-3 lat, a  zakończenie inwestycji planowane jest za 8-10 lat. Dodał, że inwestycja w znaczący sposób wzmocni potencjał przeładunkowy i będzie mocnym atutem w konkurowaniu Portu Gdynia z portami basenu Morza Północnego i Adriatyckiego.

Pierwszym i zakończonym etapem realizacji Portu Zewnętrznego było wykonanie i przeanalizowanie wielowariantowej koncepcji. Owocem tych działań jest wybranie przez Zarząd Morskiego Portu Gdynia wariantu inwestycyjnego Portu Zewnętrznego i przejście do etapu projektowego. Jednakże, aby powstał projekt wpisujący się w wizję inż. Wendy portu uniwersalnego, nowoczesnego i współistniejącego z miastem Gdynia, konieczne jest wykonanie szeregu dodatkowych analiz i pomiarów, m. in. falowania, warunków geotechnicznych, ferromagnetycznych, nawigacyjnych i przyrodniczych. Dopiero kwerenda tych wszystkich opracowań i informacji, którą wykona ZMPG, będzie podstawą do zaprojektowania Portu Zewnętrznego na miarę przyszłego stulecia.

Port Zewnętrzny ma powstać jako inwestycja realizowana w procedurze partnerstwa publiczno- prywatnego. Port Gdynia już teraz zaprasza do dialogu technicznego potencjalnych partnerów, których wyłoni w przetargu.

W pierwszej połowie tego roku w Porcie Gdynia przeładowano 11,5 mln towarów – o 11,3% więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku.

W 2017 r. Port Gdynia pobił historyczny rekord. Przeładowano tam 21 225 t ładunków, a dynamika wzrostu przeładunków sięgnęła 8,6%. W porównaniu do 2016 r. przeładowano o 40% więcej węgla i koksu i prawie o 40% więcej ropy i ropopochodnych. Zysk netto Zarządu Morskiego Portu Gdynia za ubiegły rok przekroczył 77 mln zł – to o 28% więcej w porównaniu do ubiegłego roku. M.in. z ceł i podatków do budżetu państwa trafiło ponad 6,5 mld zł. Obecnie w Porcie Gdynia realizowane są kluczowe inwestycje: budowa nowego publicznego terminalu promowego i nowej portowej obrotnicy wraz z przebudową nabrzeży i pogłębieniem portowych akwenów.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.