• <

Polska Grupa Zbrojeniowa przejmuje Stocznię Marynarki Wojennej

Dodano: 29.05.2017

Stocznia Marynarki Wojennej w rękach Polskiej Grupy Zbrojeniowej. Przedwstępna umowa zakupu będącej w likwidacji stoczni została podpisana 26 maja pomiędzy syndykiem stoczni Magdaleną Smółką a prezesem Polskiej Grupy Zbrojeniowej Stoczni Wojennej Konradem Konefałem. Poinformowano o niej w poniedziałek w Gdyni na spotkaniu z dziennikarzami na terenie SMW.

– Myślę, że po spełnieniu procedury stocznia przejdzie w dobre ręce – mówi Magdalena Smółka, syndyk stoczni Marynarki Wojennej.

Oferta PGZ dotycząca zakupu Stoczni Marynarki Wojennej została wybrana na początku lutego. Kwota jaką zaoferowała PGZ to 224 mln złotych.

– To jest pierwszy najłatwiejszy krok, drugi krok to jest restrukturyzacja tej stoczni, włączenie jej w PGZ, i trzeci krok, to jest już realizowanie zamówień, które będą w najbliższych latach do tych stoczni, zarówno SMW, jak i Nauty i Gryfii, kierowane – mówi Bartosz Kownacki, wiceminister obrony narodowej.

Jak zapowiedział, najważniejszy jest teraz projekt budowy okrętów podwodnych o wartości 10 mld złotych. Później mają pojawić się kolejne, równie istotne i liczone w milionach, a nawet miliardach złotych.

Zdaniem Konrada Konefeała, prezesa PGZ Stoczni Wojennej, właśnie rozpoczęła się procedura zmierzająca do tego, aby PGZ stała się właścicielem SMW. Jest ona przewidziana w ustawie o portach i przystaniach morskich.

– Będziemy pracować nad tym, aby te kolejne aktywa stoczniowe w Polskiej Grupie Zbrojeniowej nie prowadziły do wewnętrznej konkurencji, ale do tego, abyśmy potencjał przemysłu obronnego w Polsce dzięki tej transakcji wzmocnili – mówi Konrad Konefał, prezes PGZ Stoczni Wojennej.

Konefał poprosił pracowników SMW, by już teraz zaczęli myśleć, jak swoimi kompetencjami wesprzeć potencjał PGZ i sprawić, by zakład stał się konkurencyjny dla zachodniego przemysłu.

Jak podkreślono na spotkaniu z dziennikarzami, SMW nie będzie miała uprzywilejowanej pozycji, jeśli chodzi o projekty dla Marynarki Wojennej. PGZ nie dopuści jednak do tego, by któraś ze stoczni należących do tej grupy ucierpiała z powodu mniejszej ilości zamówień.

Maciej Małecki, sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, powiedział, że nie ma zgody na sprzedawanie polskich przedsiębiorstw.

– Polskie firmy, takie jak Stocznia Marynarki Wojennej, mają być naszym oczkiem w głowie, a nie piątym kołem u wozu. I podkreślamy to, że dla nas SMW to jest jeden z filarów w systemie decydującym o poziomie bezpieczeństwa i suwerenności Polski – mówi Maciej Małecki, sekretarz stanu w KPRM.

Zdaniem Janusza Śniadka, posła na Sejm RP, ta umowa to szansa dla Polski.

– Wierzę, że ten dzień zapoczątkuje jeden z istotniejszych etapów wskrzeszania polskiego przemysłu okrętowego – mówi Janusz Śniadek, poseł na Sejm RP.

Stocznia Marynarki Wojennej w Gdyni pozostaje w upadłości likwidacyjnej od 2011 r. Postępowanie upadłościowe przeprowadza syndyk, którego poczynania nadzoruje sędzia komisarz z Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ. Obwieszczenie sądowe o szczegółach przetargu ukazało się pod koniec listopada ubiegłego roku. Cena wywoławcza sprzedaży wynosiła 224 mln 909 tys. zł netto.

Przetarg obejmował prawo wieczystego użytkowania kilkudziesięciu działek o łącznej powierzchni ponad 30 ha, prawo własności budynków, budowli, obiektów inżynierii lądowej i wodnej, do: dokumentacji, środków trwałych (maszyny i urządzenia, środki transportu), obiektów małej architektury, infrastruktury naziemnej i podziemnej wchodzącej w skład przedsiębiorstwa, udziałów w spółkach prawa handlowego oraz wartości niematerialnych i prawnych.

W 2012 r. Stocznia miała 1,3 mln zł zysku, w 2013 r. – 2,6 mln zł, w 2014 r. – 7,1 mln zł, a w 2015 r. stocznia osiągnęła zysk w wysokości 22 mln zł.

Stocznia Marynarki Wojennej S.A. w upadłości likwidacyjnej realizuje budowy i remonty okrętów dla Marynarki Wojennej RP, a także innych jednostek pływających dla podmiotów cywilnych. Przystosowany do produkcji okrętowej teren należący do Stoczni Marynarki Wojennej S.A. obejmuje obszar o łącznej powierzchni 325 344 m2. Najważniejsze elementy infrastruktury przemysłowej i jednocześnie kluczowe aktywa Stoczni Marynarki Wojennej S.A. to dok pływający, podnośnik statków oraz specjalistyczne stanowiska do budowy okrętów.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.