OGŁOSZENIA

osoba / firma: Navitest sp. z o. o.
www: navitest.com.pl
e-mail: biuro@navitest.com.pl
numery tel.: + (48 58) 520-75-00

Navitest specjalizuje się w wykonywaniu badań i inspekcji konstrukcji spawanych, odkuwek, odlewów i wyrobów hutniczych. Poczynając od prostych pomiarów: zawartości ferrytu,...

osoba / firma: Navitest sp. z o. o.
www: navitest.com.pl
e-mail: biuro@navitest.com.pl
numery tel.: + (48 58) 520-75-00

Mapowanie korozji jest techniką, która odwzorowuje strukturę przestrzenną materiału i identyfikuje różnice grubości spowodowane korozją. Korozja to pogorszenie stanu materiału...

osoba / firma: Navitest sp. z o. o.
www: navitest.com.pl
e-mail: biuro@navitest.com.pl
numery tel.: + (48 58) 520-75-00

Metoda radiograficzna (RT, X-ray) umożliwia wykrycie wewnętrznych wad objętościowych (braki przetopów, porowatości, zażużlenia) w różnorodnych materiałach. Najpopularniejsze...

osoba / firma: Cemet ltd sp z o.o.
www: www.cemet.com.pl
e-mail: sales@cemet.com.pl
numery tel.: +48 58 301 41 68

Cemet Ltd. oferuje produkcję maszyn dla przemysłu morskiego, szczególnie różnego rodzaju manipulatory do rurociągów, wraz z wyposażeniem hydraulicznym i elektrycznym,...

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook