• <

Gdynia zmienia się z TENTacle. Konferencja podsumowująca projekt

Dodano: 12.04.2019

Rozwój gdyńskiego portu, ważne inwestycje drogowe i kolejowe na terenie miasta, a także integracja państw nadbałtyckich oraz powiązanie regionu z siecią korytarzy transportowych w głąb Unii Europejskiej – to założenia, które w najbliższych latach chce realizować Gdynia w ramach zakonczonego właśnie projektu TENTacle. W Pomorskim Parku Naukowo-Technologicznym odbyła się konferencja podsumowująca program.

W konferencji uczestniczyli przedstawiciele organizacji i instytucji, które od 2016 roku współpracowały z Gdynią w ramach projektu.
 
– Morze łączy, a to istotne zwłaszcza w przypadku naszego regionu. Znajdujemy się na autostradzie morskiej Gdynia-Karlskrona, istotnym szlaku Unii Europejskiej. To ważny projekt dla Gdyni, w którego trakcie mogliśmy uczyć się od wielu doświadczonych partnerów międzynarodowych. Dziś podsumowujemy nasze działania, ale oczywiście nie kończymy pracy. TENTacle jest źródłem do dalszych starań o to, by infrastruktura korytarza transportowego powstawała i by dobrze służyła zarówno mieszkańcom Gdyni, jak i regionu, Polski i całej Unii Europejskiej – mówi Michał Guć, wiceprezydent Gdyni ds. innowacji.

Dla Gdyni celem udziału w przedsięwzięciu była analiza potrzeb związanych z rozwojem węzła transportowego w mieście. Program TENTacle miał pomóc zdefiniować, jakiego typu infrastruktura i usługi są niezbędne, by Gdynia i cały Region Morza Bałtyckiego rozwijały się lepiej i szybciej, oraz jakie działania podejmować, aby maksymalnie wykorzystać atut nadmorskiego położenia miasta.
 
– Dzięki projektowi pozyskaliśmy ogromną wiedzę, która pozwoli rozłożyć do roku 2030 wszystkie działania związane z dokonaniem transformacji Gdyni w węzeł sieci bazowej TEN-T – tłumaczy Ryszard Toczek, kierownik projektu TENTacle w Gdyni. – Był to wstęp do przygotowania i realizacji 23 inwestycji realizowanych w ramach budowy korytarza Bałtyk-Adriatyk na terenie Gdyni. Są to prace ściśle ze sobą powiązane, wymagające koordynacji, synchronizacji i przede wszystkim współpracy wszystkich partnerów. Spotkania i warsztaty, które przeprowadzaliśmy w ramach programu TENTacle z całą pewnością tę współpracę ułatwią.

Dodał w rozmowie z portalem GospodarkaMorska.pl, że projekt TENTale wykonał ogromną pracę w zakresie takiego dobrze rozumianego lobbingu, ale również i promocji, czy informacji, co to są korytarze sieci bazowej TEN-T, dlaczego one są ważne i dlaczego nie można lekceważyć żadnego kilometra tras.

– Żaden port morski, żadne miasto takie jak Gdynia nie może powiedzieć, że właściwie nas to nie interesuje, bo stajemy się wtedy tym wąskim gardłem, czyli blokujemy rozwój innym. A więc, aby nie być tym, który blokuje rozwój innych, a przy okazji najwięcej sobie samemu, musimy jak najszybciej osiągnąć taką jakość infrastruktury drogowej, tutaj chociażby dzisiaj była mowa, że planowaliśmy w Gdyni klasę dróg zupełnie nieodpowiadającą normom czy standardom unijnym. To wszystko trzeba zmienić: od burty statku w porcie adriatyckim do burty statku w porcie bałtyckim musi być jednolity standard, po to, aby ten korytarz był atrakcyjny – mówi Toczek.

Zgodnie z unijnymi wytycznymi, kluczowym celem rozwojowym w obszarze tzw. korytarza sieci bazowej TEN-T Bałtyk-Adriatyk jest m.in. „węzeł Gdynia” z portem morskim oraz terminalem kolejowo-drogowym. Działania obejmują m.in. modernizację Trasy Kwiatkowskiego, a także pogłębienie torów podejściowych i poszerzenie obrotnicy w gdyńskim porcie.
 
– Inwestycja, której powstawanie już możemy obserwować, to na pewno nowy terminal promowy. Już niebawem zobaczymy przebudowę całego układu kolejowego wraz z powstaniem stacji Gdynia Port. Trwają również intensywne przygotowania do budowy portu zewnętrznego, który już niedługo odmieni morskie oblicze Gdyni – wylicza Toczek.

Obszarem działaia projekt TENT-acle objął m.in. również Pomorze Zachodnie.

– Jeżeli chodzi o realizację projektu TENTacle, udział województwa w tym projekcie został podyktowany ogromnym znaczeniem portów Polski w regionie Morza Bałtyckiego i potrzebą rozwoju powiązań pomiędzy Skandynawią a Polską oraz resztą częścią Europy. Chcemy rozszerzenia Korytarza Bałtyk-Adriatyk na region Morza Bałtyckiego, czyli wpisania autostrad morskich w całą sieć korytarzy. Dodatkowo, bardzo istotne jest dla nas połączenie Berlina i Szczecina, dzięki czemu będziemy mogli wykorzystywać efektywniej tę sieć dróg śródlądowych, która jest wpisana do TENT-u i ten odcinek Odry, który jest tam wpisany i użytkowany transportowo – mówi Marta Ciesielska, menadżer projektu TENTacle w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Zachodniopomorskiego.

TENTacle to pierwszy tak kompleksowy w zakresie rozwiązań transportowych projekt realizowany w Gdyni. W jego ramach współpracowało łącznie 24 partnerów z: Polski, Szwecji, Niemiec, Finlandii, Danii, Norwegii, Litwy, Łotwy i Estonii. Razem z Gdynią, Polskę reprezentowali Zarząd Morskiego Portu Gdynia i samorząd województwa zachodniopomorskiego. Działania programowe wspierali Ministerstwo Infrastruktury, Samorząd Województwa Pomorskiego, Miasto Gdańsk oraz organizacje samorządowe i gospodarcze.
 
Inicjatywa TENTacle – „Wykorzystanie korytarzy sieci bazowej transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) dla dobrobytu, wzrostu i spójności” to projekt flagowy realizowany w ramach priorytetu zrównoważonego transportu Interreg IIIB Regionu Morza Bałtyckiego 2013-2020.

Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.