Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Szkoły morskie, Akademie morskie, Uczelnie morskie, Szkolnictwo morskie, Wydziały morskie, Specjalizacje morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Zespół Szkół Morskich Im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte

Adres: 80-537 Gdańsk,
Wyzwolenia 8
telefon: 58 343-93-35
e-mail: zsmors@tlen.pl
www: www.zsmors.aplus.pl
fax: 58 346-47-30

o firmie:


W latach 70 –tych, Port Gdański dzięki olbrzymim nakładom inwestycyjnym stał się, w ciągu zaledwie kilku lat największym portem nad Bałtykiem. Stały rozwój portu stwarzał zapotrzebowanie na nową kadrę solidnych i zdyscyplinowanych pracowników o wysokich kwalifikacjach zawodowych i moralnych. Właściwe przygotowanie tej licznej kadry miała zapewnić Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Morskie Liceum Zawodowe. Zadaniem jej było kształcenie kwalifikowanej kadry pracowników niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania nowoczesnego portu. Zasadnicza Szkoła Zawodowa była pierwsza placówka oświatową w Polsce przygotowującą pracowników portowych. Za jej przykładem powstały podobne szkoły przy portach w Gdyni i Szczecinie. Stały wzrost zapotrzebowania na kwalifikowanych pracowników portu, w tym także dla potrzeb Portu Północnego. W zależności od potrzeb kadrowych wprowadza się nowe zawody i specjalności. W sierpniu 1974 roku przy zasadniczej szkole zawodowej powołane zostało Morskie Liceum Zawodowe, które przejęło funkcje kształcenia marynarzy dla potrzeb szybko rozwijającej się gospodarki morskiej. I tak oto Zasadnicza Szkoła Zawodowa i Liceum Zawodowe Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej z biegiem lat została przekształcona w Zespół Szkół Morskich.

Historia Zespołu Szkół Morskich rozpoczyna się 16. 09. 1961 roku od momentu powołania Zasadniczej Szkoły Zawodowej Zarządu Portu Gdańsk w Gdańsku Zarządzeniem nr 95 Ministra Żeglugi z dnia 16. 09. 1961r. Funkcję dyrektora szkoły objął mgr inż. Edmund Paszkiewicz, który wspólnie ze Stanisławem Wróbleskim oddelegowanym przez władze oświatowe przygotowali organizacje szkoły. 2.10.1961 nastąpiła inauguracja roku szkolnego w pierwszej w Polsce szkole kształcącej przyszłych pracowników portowych, która siedzibę miała w Morskim Domu Kultury. Przybyli na tę uroczystość przedstawiciele Ministerstwa Żeglugi, władz miasta kierownictwo Zarządu Portu, przedstawiciele wyższych uczelni oraz reporterzy radia i telewizji. W roku szkolnym 1962/63 nowym dyrektorem szkoły zostaje Stanisław Wróblewski- długoletni dyrektor szkół gdańskich. Radość młodzieży była ogromna, gdy w 1964/65 roku szkoła otrzymała jeszcze jedną salę, wprowadzono mundury i tarcze szkolne, ale przede wszystkim pojawił się pierwszy magnetofon zakupiony przez Komitet Rodzicielski z okazji Dnia Nauczyciela. Tradycją stały się cotygodniowe apele szkolne. Z miesiąca na miesiąc rosła liczba uczniów w 1965 roku zostało powołane Technikum Zawodowe dla Pracujących [technik – mechanik o specjalności eksploatacja maszyn i urządzeń przeładunkowych]. Zasadnicza Szkoła Zawodowa od początku swego istnienia związana była z Westerplatte. Rokrocznie uczniowie brali udział w pracach porządkowych wokół płyty pamiątkowej. Największe nasilenie tych prac nastąpiło w okresie budowy Pomnika Obrońców Westerplatte. Przez wiele tygodni młodzież wykonywała prace ziemne i porządkowe, by potem z tym większą dumą uczestniczyć w uroczystościach odsłonięcia pomnika, które nastąpiło 9 lutego 1966 roku. Szkoła przez cały czas czyniła ogromne starania o pozyskanie własnego budynku. I choć nie powiodły się starania o wybudowanie nowego obiektu, to radość młodzieży i nauczycieli była ogromna, gdy z pismem z dnia 15 maja 1969r. Przydzielono szkole budynek po IV LO przy ul. Wyzwolenia 8. Budynek, choć niezbyt przestronny, o wąskich korytarzach, z małą ilością sal, w zupełności wystarczał na ówczesne potrzeby szkoły. Jego przyjęcie nastąpiło dopiero w 1971 roku, gdy dla IV LO przeznaczono inne lokum. Historyczny dla szkoły był 23.06.1972r.W tym dniu nastąpiłowręczenie szkole sztandaru ufundowanego przez zakład pracy oraz nadanie imienia Bohaterskich Obrońców Westerplatte zarządzeniem nr 43 Ministra Żeglugi. Uroczystość nadania Szkole imienia i sztandaru była ostatnią oficjalną uroczystością dyrektora Stanisława Wróblewskiego. Od 1 września 1972 roku odszedł na emeryturę. 15 sierpnia 1972 roku stanowisko dyrektora Szkoły obejmuje mgr Lech Lewandowski. Rok później nastąpiło otwarcie Izby Pamięci Narodowej poświęconej obrońcom z Westerplatte. W 1974 roku szkoła, jak wiele innych podjęła szkolenie obywateli wietnamskich i jednocześnie zostało powołane Liceum Zawodowe Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, które przejęło funkcje kształcenia marynarzy. W 1979 roku skończył się 5-cio letni okres nauczania obywateli wietnamskich w zawodzie mechanik maszyn i urządzeń przeładunkowych i rozpoczął się okres przebudowy budynku szkoły. W roku 1979 dzięki staraniom dyrektora Lecha Lewandowskiego rozpoczęto rozbudowę szkoły. Koncepcję architektoniczną opracowało Biuro Projektów Budownictwa Morskiego w Gdańsku na zlecenie Zarządu Portu Gdańsk.W roku 1981 zostaje oddana do użytku odbudowana część szkoły. Dochodzi więc 8 nowych sal lekcyjnych, pokój nauczycielski, biblioteka wraz z czytelnią. Następują zmiany na stanowiskach kierowniczych. Funkcję wicederektora Zasadniczej Szkoły Zawodowej obejmuje mgr Jerzy Sokołowski. W czerwcu 1985 roku do szkoły dociera tragiczna wiadomość o nagłej śmierci byłego dyrektora Bronisława Ogińskiego. Wszyscy nauczyciele i uczniowie biorą udział w uroczystościach pogrzebowych. W 1986 roku dzięki inicjatywie mgr inż., Zbigniewa Pancera jesteśmy jedną z pierwszych z Szkół w Trójmieście posiadającą komputery. Młodzież naszej szkoły odnosi sukcesy w sporcie. W 1986/87 roku zdobywa III miejsce w X Spartakiadzie Szkół Dzielnicy Gdańsk- Portowa, II miejsce w wojewódzkim turnieju piłki nożnej ZSMP oraz III miejsce W wojewódzkim IX Biegu Jantarowym. Nowy okres w historii szkoły rozpoczął się w 1989 roku, kiedy to nastąpiło utworzenie z Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Liceum Zawodowego Ministerstwa Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej ZESPOŁU SZKÓŁ MORSKICH. Na emeryturę odchodzi dotychczasowy dyrektor mgr Lech Lewandowski a jego stanowisko obejmuje mgr inż.Zbigniew Pancer. Funkcję kierownika warsztatów obejmuje Bogusław Kaszubowski a jego zastępcą zostaje Inż. L Bober. W 1990 roku nastąpiło powołanie Klubu Szkół Westerplatte a 1.09.1991 powołano Liceum Ekonomiczne w Zespole Szkół Morskich. 3 października 1991 roku odbyła się uroczystość nadania Zespołowi Szkół Morskich imienia Bohaterskich Obrońców Westerplatte. 30.01.1992 roku na podstawie uchwały nr 36 Senatu Wyższej Szkoły Morskiej w Gdyni absolwenci Z.S.M po zdaniu matury dostali możliwość podjęcia bez egzaminów wstępnych studiów w Wyższej Szkole Morskiej. 13.10.1993 roku następuje uroczyste otwarcie upragnionej sali gimnastycznej umożliwiającej krzewienie kultury fizycznej i organizowanie różnych imprez sportowych. Pięć dni później nastąpiło oddanie do użytku sal lekcyjnych na ul. Kasztanowej. Życie szkolne i pozaszkolne nabierało coraz to większych obrotów w 1994 szkoła nasza nawiązała współpracę z okręgiem w SEFTON w Wielkiej Brytanii w zakresie wymiany doświadczeń w kształceniu młodzieży umożliwiając jednocześnie najlepszym uczniom wyjazd do Anglii na praktyki zawodowe. Pierwsze takie praktyki odbyły się 07.1995 roku umożliwiając poznanie obyczajów i systemu nauki uczniów ze szkoły w Safton. Praktyki te kontynuowane są do dzisiejszego dnia, co roku najlepsi uczniowie mają szansę wyjechać na dwutygodniowe praktyki do Anglii. Natomiast najlepsza klasa ma szansę wyjechać we wrześniu na tygodniową wycieczkę do Dani. Od 03.10 1996 roku w naszej szkole gościliśmy dziesięciu uczniów wraz z dwoma nauczycielami z zaprzyjaźnionej szkoły z Sefton. Uczniowie ci odbywali praktykę w różnych polskich instytucjach i przedsiębiorstwach. Natomiast od 05 do 13.03.1996 mieliśmy znowu gości tym razem z niemieckiej szkoły z Freising. Młodzież z Niemiec goszczona była w domach naszych uczniów, natomiast ich opiekunowie w internacie Z. Sz. Energetycznych. 17.04.1996 roku odbyła się Międzynarodowa Konferencja Szkoleniowa „Jakość i skuteczność edukacji ekonomicznej”. Brali w niej udział dyrektorzy szkół ekonomicznych z całej Polski jak i delegacja z Anglii i Danii. Od 16.06 do 15.09.1996 roku trwał rejs na „Darze Młodzieży” 20 uczniów klas marynarskich. Natomiast od 31.08 do 08.09.1996 roku odbywała się praktyka w Danii lecz tym razem dla naszych nauczycieli, zakończona otrzymaniem certyfikatu przez pedagogów: mgr inż. M. Sobierajską, mgr E. Piotrowską, mgr D. Landowską. 1.09.1996 roku ruszyło Technikum Turystyczne pierwsze w gdańskim regionie. Pod decyzją jest pięć Kuratorium Oświaty oraz Wydziału E. Urzędu Miasta Gdańska. Izba Turystyki dała pozytywną opinię. 2.10.1996 roku odbyły się uroczyste obchody 35-lecia Szkoły. W 1997 i 1998 roku w naszej szkole miały miejsce najróżniejsze imprezy i zawody min. takie jak: Szkolna Olimpiada Ekonomiczna, Zawody Szkolne III Turnieju Wiedzy i Umiejętności Handlowo -Menadżerskich, I Ogólnopolski Turniej Koszykówki Dziewcząt „Gdańska Jesień 98”-, Zawody Szkolne XII Olimpiady Wiedzy Ekonomicznej „Globalność gospodarki” 9.03-11.03.1999 roku uczniowie zwiedzali Międzynarodowe Targi Turystyczne które odbyły się w Berlinie, 12-14.03.1999 brali udział w targach POLYCHAT, 25.03.1999 brali udział w targach EDUKACJA 99- stanowisko rekrutacyjne ZSM. A obecnie Zespół Szkół Morskich przygotowuje się do obchodów 40 - lecia istnienia.
Opisane dzieje szkoły są udokumentowane i znajdują się informatorach z poprzednich lat oraz w kronikach szkolnych.

oferta:


Misja Zespołu Szkół Morskich
Zespół Szkół Morskich pragnie być szkołą kształcącą w zawodach usługowych na potrzeby środowiska, nie tylko Trójmiasta i województwa pomorskiego, ale całej Unii Europejskiej. Chcemy być szkoła, która będzie cieszyć się powodzeniem wśród absolwentów gimnazjów i renomą wśród szkół średnich, będzie dobrze wyposażona, i która będzie pożądanym miejscem pracy dla dobrych nauczycieli i pedagogów.

Główne założenia deklaracji misji:
■dbamy o rozwój intelektualny i społeczny uczniów,
■przygotowujemy do samodzielnego życia,
■konsekwentnie dążymy do partnerskiej współpracy nauczycieli, uczniów i ich rodziców
■wychowujemy w duchu patriotyzmu i poszanowania dla innych,
■stwarzamy optymalne warunki dla rozwoju osobowości młodego człowieka.

Wizja Zespołu Szkół Morskich:
Chcemy być najlepszą szkołą w Trójmieście i wyróżniał się przede wszystkim naszą postawą, tradycjami i mundurami. Wyróżniamy trzy sfery wizji:

Sfera dydaktyczna
■Stosujemy aktywizujące metody nauczania
■Wykorzystujemy technologią informacyjną
■Zapewniamy rozwój zainteresowań i zdolności
■Stosujemy korelację międzyprzedmiotową
■Systematycznie mierzymy jakość pracy placówki

Sfera kształcenia
■Przygotowujemy absolwentów do pracy zawodowej i do podjęcia dalszej nauki
■Stwarzamy atmosferą przyjazną każdemu uczniowi
■Wdrażamy programy profilaktyczne
■Współpracujemy z rodzicami i opiekunami
■Przestrzegamy i szanujemy prawa ucznia

Sfera organizacyjna
■Współpracujemy z organem prowadzącym szkołę, wspólnie ustalamy kierunki rozwoju
■Dbamy o właściwą organizację pracy szkoły
■Zapewniamy kadrze możliwość rozwoju przez wewnętrzne i zewnętrzne formy doskonalenia zawodowego
■Właściwie dokumentujemy pracę szkoły

ISO
Norma ISO 9001: 2001 - określa wymagania dotyczące funkcjonowania systemu zarządzania jakością.
Zespól Szkół Morskich rozpoczął wdrażanie systemu jakości już od 2004 roku. Celem było udoskonalenie funkcjonowania pracy szkoły a przede wszystkim podniesienie poziomu nauczania i wychowania ucznia. Określone zostały procesy, procedury i instrukcje, o które działalność szkoły miała się opierać. Cykl szkoleń dla pracowników szkoły oraz uczniów przygotowywał wszystkich do funkcjonowania w ramach systemu jakości. 24 i 25 stycznia szkoła gościła audytorów jednostki certyfikującej – Pomorskiej Izby Handlu Zagranicznego. Audit zakończył się sukcesem.
ZSM otrzymał dnia 31 stycznia 2006 roku Certyfikat Nr 389/2006 który spełnia wymagania normy PN- EN ISO 9001:2001 w zakresie realizacji działań, przedsięwzięć i projektów edukacyjnych w obszarze kształcenia, wychowania i opieki w ramach szkoły ponadgimnazjalnej.

Pomorski Certyfikaty Jakości Edukacji
Zespół Szkół Morskich aktywnie uczestniczy w programie Pomorskie Certyfikaty Jakości Edukacji pod patronatem Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Akcja ta ma na celu prowadzenie i dokumentowanie działań zmierzających do poprawy jakości oferowanych przez naszą szkołę usług w zakresie edukacji i wychowania. W ciągu ostatnich kilku lat uzyskaliśmy certyfikaty świadczące o wysokiej jakości pracy naszej szkoły.

Rok 2004
■Standard V - Opieka i profilaktyka wspomaga ucznia w jego rozwoju.
■Standard IX - Organizacja i zarządzanie szkołą sprzyjają efektywnej pracy.

Rok 2005
■Standard VIII - Szkoła aktywnie współpracuje ze środowiskiem.
■Standard X - Kompetencje i rozwój zawodowy pracowników umożliwiają pełną realizację zadań edukacyjnych.
■Standard XI - Szkoła dysponuje właściwą bazą i wyposażeniem.

Rok 2006
■Standard VI - Atmosfera szkoły prowadzi do dobrych relacji w środowisku szkolnym

kontakty:


Zespół Szkół Morskich Im. Bohaterskich Obrońców Westerplatte
ul. Wyzwolenia 8, 80-537 Gdańsk - Nowy Port
tel: 0-58 343-93-35, tel/fax: 346-47-30
email: zsmors@tlen.pl

słowa kluczowe:


szkoła morska, szkoły morskie, edukacja morska, szkoły gdańsk, zsmors, zs mors, mors, szkoła techników morskich, technikum morskie,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook