Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Szkoły morskie, Akademie morskie, Uczelnie morskie, Szkolnictwo morskie, Wydziały morskie, Specjalizacje morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Policealna Szkoła Morska przy Akademii Morskiej w Szczecinie umożliwia młodzieży uzyskanie w krótkim czasie (około trzech lat), dyplomów oficerskich i zawodu umożliwiającego pracę na statkach na całym świecie.

Jest przeznaczona dla młodzieży, która ukończyła liceum lub technikum (z maturą lub bez).

Przygotowuje do pracy w dziale pokładowym i maszynowym na statkach morskich, przygotowuje do egzaminu na dyplom oficera wachtowego, otwiera drogę do dalszych awansów.

Absolwent Policealnej Szkoły Morskiej posiada pełne uprawnienia do ubiegania się o dyplom oficera wachtowego marynarki handlowej po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną Urzędu Morskiego, który pozwala na zatrudnienie na tym stanowisku na statkach morskich armatorów krajowych i zagranicznych.

oferta:


Widząc zapotrzebowanie rynku pracy na specjalistów z zakresu elektroautomatyki okrętowej, oraz zapowiedzi wprowadzenia do składu załóg stanowiska elektroautomatyka, Policealna Szkoła Morska w Szczecinie w roku szkolnym 2010/2011 zamierza rozpocząć kształcenie w oparciu o nową specjalność.

Docelowo absolwent będzie posiadał kwalifikacje do zajmowania stanowiska oficera mechanika wachtowego oraz wiedzę i umiejętności z zakresu kompetencji elektroautomatyka okrętowego lub po odbyciu dodatkowej praktyki pływania w dziele maszynowym i zdaniu egzaminu otrzyma również dyplom elektroautomatyka.

Obecnie kształcimy w następujących specjalnościach:

•Program nauczania specjalności Technik Nawigator Morski spełnia warunki kształcenia na poziomie pomocniczym i operacyjnym. Po ukończeniu I roku nauki i odbyciu 2 miesięcy praktyki uczniowie mogą ubiegać się o wydanie Świadectwa Marynarza Wachtowego.

Po ukończeniu nauki w Policealnej Szkole Morskiej i odbyciu 12 miesięcy praktyki absolwenci mogą ubiegać się o wydanie Dyplomu Oficera Wachtowego.


Egzamin na dyplom oficerski

•Program nauczania specjalności Technik Mechanik Okrętowy spełnia warunki kształcenia na poziomie pomocniczym i operacyjnym. Po ukończeniu I roku nauki i odbyciu 2 miesięcy praktyki uczniowie mogą ubiegać się o wydanie Świadectwa Motorzysty Wachtowego.

Po ukończeniu nauki w Policealnej Szkole Morskiej i odbyciu 6 miesięcy praktyki absolwenci mogą ubiegać się o wydanie Dyplomu Oficera Mechanika Wachtowego.

kontakty:


Dyrektor Policealnej Szkoły Morskiej
kpt.ż.w. mgr inż. Tomasz Pluta

Zastępca Dyrektora Policealnej Szkoły Morskiej
mgr inż. Grzegorz Banachowicz

email: g.banachowicz@szkolamorska.pl


Sekretariat

sekretariat czynny
w poniedziałki i środy
od 9.30 do 15.00
w pozostałe dni
od 8.00 do 15.00

Kierownik Sekretariatu
mgr inż. Żaneta Cepowska

Policealna Szkoła Morska w Szczecinie
ul. Starzyńskiego 9, p.101
(I piętro - naprzeciw wind)
tel/fax: 091 4809 474

KORESPONDENCJA
ul. Wały chrobrego 1-2
70-500 Szczecin
email: psm@szkolamorska.pl
www.szkolamorska.pl

słowa kluczowe:


szkoła morska, policealna szkoła morska, Technik Nawigator Morski, Technik Mechanik okrętowy

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook