Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Przemysł Offshore, Przemysł Energetyczny-Firmy offshore, Produkcja dla offshore, Konstrukcje offshore, Urządzenia offshore, Wyposażenie offshore, Platformy wiertnicze, Górnictwo morskie, Energetyka morska, Energetyka wiatrowa, Morskie elektrownie wiatrowe

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej

Adres: 02-703 Warszawa,
Bukowińska 24a/14
telefon: +48 (22) 412 24 92
e-mail: sekretariat@fnez.pl
www: www.fnez.pl

o firmie:


Fundacja na rzecz Energetyki Zrównoważonej (FNEZ) jest organizacją pozarządową, niezależnym think-tankiem, której celem jest promowanie i działanie na rzecz wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju w energetyce. Fundacja specjalizuje się w kreowaniu i promowaniu wysokich standardów w zakresie rozwoju projektów inwestycyjnych, a zwłaszcza prowadzenia dialogu społecznego i ocen oddziaływania na środowisko.

Fundacja ma doświadczenie w tworzeniu dobrych praktyk w oparciu o doświadczenia zagraniczne i krajowe oraz uzgadniania ich z właściwymi organami administracji, czego dowodem jest szereg opracowanych i opublikowanych przewodników i wytycznych.

W skład zespołu Fundacji wchodzą eksperci o największym w kraju doświadczeniu w przygotowaniu projektów inwestycji morskich, takich jak: morskie farmy wiatrowe (uzyskanie 3 decyzji lokalizacyjnych, dwóch decyzji środowiskowych), kable morskie (uzyskanie kilkunastu pozwoleń lokalizacyjnych), rurociągi (uzyskanie 9 pozwoleń lokalizacyjnych i wykonanie oceny oddziaływania).

Fundacja jest organizatorem konferencji "Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej" (BEIF) - największej konferencji przemysłu energetyki morskiej w regionie. BEIF jest wydarzeniem rozpoznawalnym, reprezentatywnym i opiniotwórczym. 2-dniowe Forum corocznie gromadzui szerokie grono krajowych i zagranicznych przedstawicieli branży offshorowej, energetycznej, administracji morskiej, instytucji rządowych i parlamentu, a wnioski z przeprowadzonych dyskusji wykorzystywane są w kreowaniu warunków rozwoju przemysłu energetyki morskiej.
Więcej informacji na temat konferencji można znaleźć na stronie www.beif.pl

W 2019 r. FNEZ zainaugurowała nowy projekt - Forum Dobrych Praktyk Inwestycyjnych (FDPI). Celem FDPI jest pomoc w rozwoju i realizacji realnych projektów morskich farm wiatrowych, poprzez transfer i adaptację najlepszych doświadczeń zagranicznych oraz przygotowanie krajowych interesariuszy do ich efektywnego wykorzystania.

FNEZ jest jednym z partnerów projektu Co2mmunity, prowadzonego w ramach programu INTERREG Baltic Sea Region 2014 – 2020. Celem projektu jest przyspieszenie rozwoju projektów energetyki obywatelskiej w oparciu o lokalne zasoby odnawialnych źródeł energii.

Nasze cele statutowe:
- Inicjowanie i wspieranie działań na rzecz kształtowania polskiej energetyki zgodnie z zasadami trwałego i zrównoważonego rozwoju
- Propagowanie i wspieranie rozwoju nowoczesnych, przyjaznych środowisku i efektywności technologii wytwarzania, przesyłu i wykorzystania energii
- Wspieranie działań mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego Polski poprzez efektywne wykorzystanie potencjału wszystkich krajowych źródeł energii
- Działania na rzecz tworzenia dobrego prawa mającego wpływ na rozwój energetyki zrównoważonej
- Wspieranie rozwoju i promowanie energetyki odnawialnej i alternatywnej
- Wspieranie działań mających na celu ochronę środowiska przed oddziaływaniem ze strony sektora energetycznego
- Działanie na rzecz tworzenia generacji rozproszonej źródeł energii
- Inicjowanie i prowadzenie dialogu pomiędzy uczestnikami rynku energetycznego
- Kreowanie i promowanie najwyższych standardów i dobrych praktyk w zakresie działalności inwestycyjnej w energetyce
- Edukacja społeczna w zakresie zagadnień związanych z energetyką zrównoważoną

publikacje:


MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Morska energetyka wiatrowa w Polsce:

Bałtyckie Forum Przemysłu Energetyki Morskiej – BEIF 2019 w Warszawie:

słowa kluczowe:


offshore, polska energetyka wiatrowa. energetyka wiatrowa, farmy wiatrowe, morskie farmy wiatrowe, oil&gas, przemysł morski, energetyka odnawialna, fnez, fundacja na rzecz energetyki zrównoważonej, beif, bałtyckie forum przemysłu energetyki morskiej, FDPI, forum dobrych praktyk inwestycyjnych, co2mmunity

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook