• <

Projekt Intermare - integracja regionu południowego Bałtyku. Relacja ze spotkania biznesowego

Dodano: 09.02.2020
6 lutego w Centrum Konferencyjnym Amber Expo odbyło się spotkanie ze śniadaniem biznesowym projektu INTERMARE South Baltic. Projekt dedykowany jest dla małych i średnich firm funkcjonujących w sektorze gospodarki morskiej i polega na budowaniu sieci networkingowej, współpracy i promocji przedsiębiorstw w Regionie Morza Bałtyckiego. Spotkanie to jest zapowiedzią ważnego wydarzenia jakim są Targi Gospodarki Morskiej Intermare, które odbędą się 22-24 czerwca 2020 roku w AmberExpo.

W spotkaniu wzięli udział prelegenci i przedstawiciele firm z Polski i zagranicy. Uczestnicy poruszyli tematy związane z elektryfikacją żeglugi, paliwami alternatywnymi, ochroną środowiska morskiego i innowacyjnych technologii w branży morskiej.

"Podjęliśmy decyzję żeby wziąć udział w projekcie INTERMARE South Baltic po to żeby spotkać interesujących ludzi, wymienić się doświadczeniami, poznać się wzajemnie (...) przede wszystkim z podmiotami, którym zależy na tym żeby rozwijać przemysł gospodarki morskiej Bałtyku Południowego - mówi mec. Patryk Zbroja z kancelarii Zbroja Adwokaci.

"Jednym z tematów, które poruszane są podczas Intermare jest Green Marine i tu jak najbardziej wpisujemy się jako dostawca urządzeń okrętowych z urządzeniami, które zaoszczędzają zużycie energii, zapobiegają emisji spalin i zanieczyszczeniom mórz i oceanów (...) Bałtyk robi się morzem słodkim, jego zasolenie jest bardzo niskie, dlatego musimy wyposażyć większość statków w systemy oczyszczania wód balastowych - mówi Andrzej Smoleński Dyrektor d/s Sprzedaży Międzynarodowej Alfa Laval Polska Sp.z.o.o

"Biuro projektowe StoGda Ship Design&Engineering specjalizuje się w projektowaniu statków i obiektów pływających (...) zrealizowaliśmy kontrakty które to potwierdzają. Specjalizujemy się także w jednostkach typu "chuck up" wykorzystywanych do stawiania morskich farm wiatrowych, jak również jednostek z napędem elektrycznym i bardzo nowoczesnych chemikaliowców do przewożenia ładunków ropopochodnych" - mówi prezes zarządu firmy Tomasz Świątkowski.

"Pierwszym naszym zadaniem jest rozwijanie bazy danych, a więc zapraszanie do niej firm. Głównym wydarzeniem 22-24 czerwca 2020 roku będą Targi Gospodarki Morskiej Intermare. Kierujemy ofertę do firm małych i średnich z Regionu Południowego Bałtyku, natomiast związku z tym, że projekt przewiduje internacjonalizację kierujemy projekt również do firm europejskich". - mówi Magdalena Magdzińska, Kierownik Projektu Intermare South Baltic.

Celem projektu INTERMARE South Baltic jest wzmocnienie międzynarodowej aktywności małych i średnich przedsiębiorstw z obszaru "niebieskiej gospodarki" Południowego Bałtyku. Przyczynić się ma do zwiększenia udziału sektora gospodarki morskiej na rynkach międzynarodowych, zwłaszcza w kontekście poprawy konkurencyjności oraz rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii. Projekt INTERMARE South Baltic to projekt, który  powstał przy współpracy z Samorządem Województwa Pomorskiego. Został zatwierdzony przez komitet monitorujący 16 maja 2017. Zakończenie projektu datuje się na 30 czerwca 2020 roku, zgodnie z podpisaną umową projektową.

Jego partnerami są instytucje z Litwy, Polski i Niemiec, a wśród Partnerów Stowarzyszonych znajdują się przedstawiciele: Danii, Litwy, Polski i Niemiec
Podziel się:

Dziękujemy za wysłane grafiki.