Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Organizacje morskie, Związki morskie, Stowarzyszenia morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.

Adres: 80-416 Gdańsk,
al. gen. J. Hallera 126
e-mail: imo@prs.pl
www: www.imo.org
fax: fax: 58 346 03 92

o firmie:


IMO - Międzynarodowa Organizacja Morska


Międzynarodowa Organizacja Morska (International Maritime Organization - IMO) jest wyspecjalizowaną agendą ONZ, zajmującą się wyłącznie sprawami morskimi, a w szczególności bezpieczeństwem na morzu oraz zapobieganiem zanieczyszczaniu środowiska morskiego przez statki.

Cele działania IMO są realizowane poprzez szeroką wymianę informacji, analiz i koncepcji rozwiązań dokonywanych w Komitetach (Bezpieczeństwa na morzu - MSC, Ochrony środowiska morskiego - MEPC, Prawnego - LEG, Ułatwień w obrocie morskim - FAL), Podkomitetach (obecnie działa 11 podkomitetów) oraz na bieżąco powoływanych Grupach Roboczych.
W wyniku tych prac sporządzane są i uchwalane umowy międzynarodowe (konwencje) oraz rezolucje i okólniki, zawierające zalecenia i instrukcje oraz interpretacje dla rządów państw członkowskich, a także poprawki do wcześniej uchwalonych konwencji i dokumentów.

Szczegóły dotyczące struktury, działania oraz dokumentów uchwalanych przez IMO można znaleźć na stronie domowej Organizacji www.imo.org

Ośrodek ds. IMO przy PRS S.A.
Krajowy Ośrodek ds. współpracy z IMO został powołany 20.06.1967 r. przez Ministra Żeglugi, który równocześnie ulokował go przy Polskim Rejestrze Statków.

Celem działania Ośrodka, zgodnie z Regulaminem nadanym w 1974 r. przez Ministra Handlu Zagranicznego i Gospodarki Morskiej, jest prowadzenie w kraju spraw związanych z działalnością IMO i udziałem strony polskiej w pracach tej Organizacji.

kontakty:


Ośrodek ds. IMO
al. gen. J. Hallera 126
80-416 Gdańsk
fax: 58 346 03 92
email: imo@prs.pl


tel. 58 75 11 390 - Wojciech Czarny - Kier. Ośrodka; sprawy MSC, NAV, FSI, STW


tel. 58 75 11 389 - Bożena Strączyńska - sekretariat, biblioteka, archiwum


tel. 58 75 11 388 - Nina Staśkiewicz - sprawy FP, COMSAR, DSC, BLG


tel. 58 75 11 387 - Beata Gałecka - sprawy MEPC, LEG, DE, SLF

słowa kluczowe:


IMO,ośrodek ds. imo,International Maritime Organization,Międzynarodowa Organizacja Morska,FP, COMSAR, DSC, BLG,Publikacje IMO ,Zestawienia półroczne Postanowień IMO ,dokumenty IMO,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook