• <
siemens_gamesa_2022

Zboża w 2022/2023. 25 mln ton mniej gruboziarnistych. 14,5 mln ton więcej soi. 5,7 mln ton więcej pszenicy

Strona główna Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski Zboża w 2022/2023. 25 mln ton mniej gruboziarnistych. 14,5 mln ton więcej soi. 5,7 mln ton więcej pszenicy
Zboża w 2022/2023. 25 mln ton mniej gruboziarnistych. 14,5 mln ton więcej soi. 5,7 mln ton więcej pszenicy  - GospodarkaMorska.pl

Marek Grzybowski

03.10.2022
Pokaż cały artykuł
Zboża w 2022/2023. 25 mln ton mniej gruboziarnistych. 14,5 mln ton więcej soi. 5,7 mln ton więcej pszenicy  - GospodarkaMorska.pl
Fot. pixabay

Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych (USDA) opublikował we wrześniu swoją najnowszą globalną prognozę eksportu zboża na nadchodzący sezon 2022/23 i skorygował prognozy.

Światowy handel mąką pszenną w roku gospodarczym 2022-23 został skorygowany w dół o 500 tys. t (ekwiwalentu pszenicy) w najnowszej kwartalnej prognozie Międzynarodowej Rady Zbożowej (IGC), która pojawiła się w lipcowym raporcie Rady dotyczącym rynku zbóż. 

Więcej mąki

IGC prognozuje, że tegoroczny światowy handel mąką wyniesie 14,3 mln ton. Będzie to nadal więcej niż 14,2 mln ton sprzedanych na rynku międzynarodowym w latach 2021-22 i wyższa podaż niż w roku 2019-20, kiedy wyeksportowano 14,7 mln t.

Prognozy obrotów handlowych są nadal bardzo szacunkowe, co spowodowane jest zakłóceniami dostaw i zmianami w łańcuchach logistycznych spowodowanych wyłączeniem z sieci transportowej portów na Ukrainie. Należy jednak zauważyć, że obecnie oczekuje się, że na rynek trafi 488,9 mln t zbóż. To o 2,9 mln ton (1%) mniej niż prognozowano w lipcu. Oznacza to zmniejszenie podaży na rynku międzynarodowym  rok do roku o 4%, czyli około 20,5 mln t.
We wrześniu prognozowano, że światowy eksport soi (soja nie jest technicznie klasyfikowana jako ziarno) wzrośnie rok do roku o 24,5 mln t.

Eksport  zbóż gruboziarnistych

USDA prognozuje teraz, że globalny eksport zbóż gruboziarnistych w latach 2022/23 wyniesie 226,4 mln t i zmaleje 1%, czyli  o 2,1 mln t. To mniej niż prognozowano miesiąc temu, ale oznaczałby znaczny spadek rok do roku, bo o 10%, a więc o 25 mln t.

Na podstawie zawartych kontraktów i obserwując odbudowywania się połączeń ,oczekuje się, że światowy eksport pszenicy wyniesie 208,9 mln t. To o 200 tys. ton więcej niż prognozowano miesiąc temu i oznaczałoby wzrost rok do roku o 5,7 mln ton (3%).

Dziś prognozuje się, że światowy eksport soi wyniesie 167,9 mln t. To o 1,2 mln ton (1%) mniej niż prognozowano miesiąc temu. Jednak po słabszym poprzednim okresie, będzie to wzrost rok do roku o 9%, czyli podaż będzie większa o 14,5 mln t.

Natomiast z kontraktów wynika, że globalny eksport śruty sojowej wyniesie 70 mln ton. To będzie o 100 tys. ton mniej, niż prognozowano miesiąc temu. Jednak  tu zanotujemy   wzrost rok do roku o 900 tys. t (1%).
31 sierpnia USDA opublikowała swoje prognozy dla handlu rolnego w USA, kwartalny raport Departamentu Zagranicznej Służby Rolniczej (FAS) i Gospodarczej Służby Badań (ERS).

USA – mniejszy eksport za wyższe ceny


- Wartość eksportu produktów rolnych USA w roku podatkowym (rok fiskalny) 2023 ma wynieść 193,5 mld USD, co oznacza spadek o 2,5 mld USD w stosunku do skorygowanej prognozy na rok obrotowy 2022. Spadek ten wynika głównie z niższego eksportu bawełny, wołowiny i sorgo, który jest częściowo równoważony wyższym eksportem nasion soi i produkty ogrodnicze – stwierdza się w prognozie, którą opracowali Bart Kenner, Hui Jiang i Dylan Russell.

Mniej zbóż i pasz wypłynie  z USA

Prognozuje się, że całkowity eksport zbóż i pasz spadnie o 1,3 mld USD do 46,5 mld USD.  Eksport pszenicy w ujęciu wartościowym zmaleje o 300 mln USD. Natomiast wzrośnie  eksport soi o 2,2 mld USD do rekordowych 35,2 mld USD. Na te wzrosty wpływ będą miały wyższe ceny kontraktowe.

W amerykańskiej prognozie stwierdza się, że „na rok finansowy 2022 szacunki eksportu w wysokości 196,0 mld USD stanowią wzrost o 5 mld USD w stosunku do prognozy majowej, głównie ze względu na wzrost eksportu inwentarza żywego, drobiu i nabiału”.

 - Prognozowany eksport kukurydzy wyniesie 19,1 mld USD, co oznacza spadek o zaledwie 100 mln USD w stosunku do roku obrotowego 2022 przy nieco niższej podaży. Nawet przy oczekiwaniu większych dostaw na rynku światowym w wyniku uruchomienia korytarza zbożowego dla ukraińskiego zboża, oczekuje się, że ceny pozostaną historycznie wysokie, a globalny popyt pozostanie silny – zauważają eksperci FAS-ERS.

- Jeśli produkcja i eksport w Ameryce Południowej utrzymają się zgodnie z obecnymi prognozami dla przyszłorocznych zbiorów, konkurencja z kukurydzą z USA znów będzie silna -  zauważa się w raporcie FAS-ERS.

Przewiduje się, że eksport produktów rolnych z USA w roku fiskalnym 2023 osiągnie wartość 193,5 mld USD, a import na 197 mld USD.  Interaktywne podsumowanie i najważniejsze informacje o prognozach dotyczących handlu produktami rolnymi USA z sierpnia 2022 r. USDA – Economic Research Service  znajdują się na interaktywnej stronie (http://go.usa.gov/xHpWN).

Egipt i Iran stawiają na własną produkcję

Kraje importujące zboża próbują ratować się przed zakłóceniami popytu i rosnącymi cenami. Na przykład Irak planuje obsadzić pszenicą 750 tys. hektarów na sezon 2022-2023.

- Oczekuje się, że lokalny sezon sadzenia rozpocznie się w połowie października do listopada, powiedział Hameed al-Naif, rzecznik ministerstwa rolnictwa. Według ministerstwa Irak zebrał 625 tys. hektarów pszenicy w sezonie 2021-2022.

- Rząd podejmuje surowe środki, aby pomóc rolnikom przetransportować jak najwięcej pszenicy do państwowych silosów, aby uniknąć jakichkolwiek niedoborów – informował media gubernator Fajumu Ahmed Ansar.

Podobne działania osłonowe podejmuje Egipt, który jest największym importerem pszenicy na świecie. W 2020 r. Egipt importował 12,9 mln t z około 15,5 mln t rocznego spożycia. 80% dostaw pszenicy pochodziło z Rosji i Ukrainy.
Konflikt na Ukrainie wywołał niedobór pszenicy i jednocześnie sprawił podwojenie cen  światowych. W2022 r. rząd egipski podjął szybko wysiłki na rzecz dywersyfikacji źródeł pszenicy.

Oczekuje się, że w najbliższym sezonie produkcja pszenicy w Egipcie wzrośnie o 11% rok do roku, osiągając 6 milionów ton. Między innymi rząd dotuje nawozy i ziarno siewne.

Ahmed Abdel Fadeel jest jednym z rolników, którzy pomagają w osiągnięciu tego celu, uprawiając na swojej ziemi 62 akrów pszenicy. Mówi, że wsparcie techniczne i finansowe rządu było kluczowe dla zwiększenia produkcji przez rolników. O  ponad 20% podniesiono ceny skupu.

Polskie porty – stabilne I półrocze

Polskie porty nie przeżywają na razie znacznych zmian w obrotach zbożem. W Gdańsku przeładunki zboża wzrosły w pierwszym półroczu br. o 2% do 901,9 tys. t w porównaniu do I półrocza 2021 r. 

W Gdyni przeładowano 2,2 mln t zboża, czyli o 17% mniej niż w 2021 r. Natomiast w portach Szczecina i Świnoujścia w I półroczu 2022 r. zboża przeładowano o 19% mniej, osiągając wynik na poziomie 825 tys. t.

W 2021 r. po rekordowym 2020 r.  przeładunki zbóż i pasz uległy zmniejszeniu o 7,3%. Ogółem w polskich portach przeładowano 8,16 mln t. Było to więcej o 59% w porównaniu z podażą w 2019 r. W Gdyni podaż zbóż i pasz zmniejszyła się o 12,3%, a Porty Szczecin-Świnoujście przeładowały mniej o 4,8%. Jedynie w  Gdańsku w 2021 r. przeładunki wzrosły o 7,6%.Źródła: USDA, IGC, FAS, ERS, zarządy portów Gdańsk, Gdynia, Szczecin-Świnoujście, ministerstwa rolnictwa Egiptu i Iranu

Dziękujemy za wysłane grafiki.