• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

Zatrudnimy: Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia praca Zatrudnię - przemysł stoczniowy Zatrudnimy: Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób
Standard

Dane kontaktowe

Zatrudnimy:    Ekspert w Biurze Certyfikacji Wyrobów i Osób

Miejsce pracy:  Gdańsk, al. gen. Józefa Hallera 126


Opis stanowiska (obowiązki):

 • Znajomości zagadnień stanowiących przedmiot działania Biura Certyfikacji Wyrobów i Osób oraz obowiązujących przepisów i umiejętność prawidłowego stosowania ich w praktyce.
 • Realizacja procesów certyfikacji/oceny zgodności w zakresie posiadanych kompetencji.
 • Realizacja zadań zgodnie z funkcjonującym SZJ.
 • Dbanie o podnoszenie własnych kompetencji.
 • Pozyskiwania nowych zleceń w zakresie działalności Biura.

Wymagania:

 • wykształcenie wyższe techniczne (min. inż., mile widziane: oceanotechnika, okrętownictwo, mechanika);
 • min. 2-letnie doświadczenie zawodowe;
 • wysokie zdolności organizacyjne;
 • samodzielność w działaniu, ale również umiejętność pracy w zespole;
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • umiejętność czytania rysunku technicznego;
 • dobra znajomość języka angielskiego (udokumentowana);
 • samodzielność, systematyczność, wysokie umiejętności interpersonalne; umiejętności pracy pod presją czasu; 
 • znajomość obsługi komputera, w tym pakietu MS Office;
 • chęć rozwoju zawodowego i podnoszenia kwalifikacji;
 • prawo jazdy kat. B;
 • mile widziane:

-          znajomość zagadnień certyfikacji i oceny zgodności;

-          znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17065;

-          znajomość wymagań normy PN-EN ISO/IEC 17025;

-          znajomość wymagań normy PN-EN ISO 9001.


Oferujemy:


 • Umowę o pracę w organizacji rozpoznawalnej na rynku międzynarodowym;
 • Rozwój zawodowy oparty na systemie szkoleń i kształtowaniu środowiska pracy;
 • Pracowniczy Program Emerytalny;
 • Pakiet Opieki Medycznej;
 • Dofinansowanie karty sportowej;
 • Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych,
 • Dogodną lokalizację, dostępny parking.
W przesyłanych CV prosimy o zawarcie klauzuli następującej treści:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb niezbędnych do realizacji obecnego procesu rekrutacyjnego na stanowisko (proszę wskazać stanowisko) zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1000). Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

oraz jeżeli taka Państwa wola:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku Al. Gen. Józefa Hallera 126, zawartych w dostarczonych przeze mnie dokumentach, w okresie do 6 miesięcy od zakończenia okresu rekrutacji dla celów potencjalnych, przyszłych procesów rekrutacyjnych. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że powyższa zgoda może być w każdej chwili cofnięta.”

INFORMACJA OD PRACODAWCY/ADMINISTRATORA DANYCH:
Informujemy, że Administratorem danych jest Polski Rejestr Statków S.A. z siedzibą w Gdańsku przy Al. Gen. Józefa Hallera 126. Dane zbierane są dla potrzeb rekrutacji. Podanie danych w zakresie określonym przepisami ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy oraz aktów wykonawczych jest obowiązkowe. Pozostałe dane osobowe (np. Pani/Pana wizerunek) przetwarzamy na podstawie dobrowolnej zgody, którą Pani/Pan wyraziła/ził wysyłając nam swoje zgłoszenie rekrutacyjne i ich podanie nie ma wpływu na możliwość udziału w rekrutacji. Możemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe zawarte w zgłoszeniu rekrutacyjnym także w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, jeżeli roszczenia dotyczą prowadzonej przez nas rekrutacji. W tym celu będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w oparciu o nasz prawnie uzasadniony interes, polegający na ustaleniu, dochodzeniu lub obrony przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami lub organami państwowymi.
Ma Pani/Pan prawo w każdym czasie cofnąć swoją zgodę (cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem), oraz ma Pani/Pan prawo dostępu do swoich danych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania danych, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia podanych danych (na których przetwarzanie Pani/Pan wyraziła/ził zgodę) do innego administratora danych, kontaktując się pod adresem e-mail rekrutacja@prs.pl. Ma także Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Nie przekazujemy Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
W razie pytań można się z nami skontaktować pod adresem e-mail: rekrutacja@prs.pl lub bezpośrednio z naszym Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@prs.pl.

Dziękujemy za wysłane grafiki.