Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Szkoły morskie, Akademie morskie, Uczelnie morskie, Szkolnictwo morskie, Wydziały morskie, Specjalizacje morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich (SDKO)

Studium jest jednostką pozawydziałową Akademii Morskiej w Szczecinie. Zajmuje się głównie organizacją i prowadzeniem szkoleń dla oficerów floty handlowej, rybackiej i pracowników branży morskiej. Spektrum działalności obejmuje kursy kwalifikacyjne na stanowiska oficerskie oraz szereg kursów specjalistycznych. Realizujemy także różnorodne szkolenia z zakresu shippingu i dziedzin gospodarki morskiej zgodnie z występującym zapotrzebowaniem.

Działalność Studium oparta jest na bazie dydaktycznej Akademii Morskiej. Oferta szkoleniowa opiera się gównie na współpracy z wysoko wykwalifikowaną kadrą dydaktyczną uczelni. Zajęcia realizowane są z użyciem nowoczesnych symulatorów, laboratoriów i pomieszczeń dydaktycznych.

Studium Kadr Oficerskich jako jednostka szkoleniowa posiada certyfikat uznania wydany przez Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródldowej. Wysoki poziom prowadzonej działalności jaki został osiągnięty w SDKO jest potwierdzony Certyfikatem Uznania Systemu Zarządzania Jakością ISO 9001:2015 wydanym przez Lloyd’s Register Quality Assurance.

Aktualna oferta szkoleniowa Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich:

- Kursy kwalifikacyjne przygotowujące do egzaminów na poziomie operacyjnym i zarządzania w dziale pokładowym i maszynowym (od dyplomów oficerów wachtowych do dyplomu kapitana lub starszego oficera mechanika);

Kursy specjalistyczne
- z zakresu Dynamicznego Pozycjonowania Statku – na poziomie podstawowym i zaawansowanym (DP BASIC, ADVANCED) oraz DP REVALIDATION. Szkolenia realizowane w oparciu o akredytację The Nautical Institute, Londyn;

- z zakresu przeładunku i składowania ładunków płynnych (kursy modelowe IMO: LNG, LPG, Chemical)

- z zakresu obsługi map elektronicznych (ECDIS), tj. kurs podstawowy wg. programu modelowego IMO, Type Specific ECDIS familiarization - Kelvin Hughes „Manta Digital ECDIS, kursy przypominające;

- z zakresu obsługi urządzeń radarowych w żegludze morskiej i śródlądowej (ARPA na poziomie operacyjnym i zarządzania);

- z zakresu łączności (GMDSS, VHF i inne)

- z zakresu dowodzenia (Bridge Team Management, Engine Room Resources Management) oraz obsługi siłowni turbinowych;

- oraz inne, np.: manewrowanie na symulatorze, ISM Code, HAZMAT (materiały niebezpieczne), AIS i wiele innych.

SDKO jest w stanie przygotować ofertę szkolenia na indywidualne życzenie kontrahenta.

Zapraszamy do kontaktu z pracownikami SDKO:

Strona główna: www.sdko.am.szczecin.pl
Strony dedykowane:
Kursy DP: www.dp-courses.am.szczecin.pl


Kontakt:
Studium Doskonalenia Kadr Oficerskich
Akademia Morska w Szczecinie
Ul. Wały Chrobrego 1-2
70-500 Szczecin

kontakty:


Agnieszka Berk - kursy kwalifikacyjne w ramach działu maszynowego oraz GMDSS GOC
tel. (91)48 09 715
e-mail: a.berk@am.szczecin.pl

Monika Miler - kursy kwalifikacyjne w ramach działu pokładowego
tel. (91)48 09 716
e-mail: m.miler@am.szczecin.pl

Agata Więsek - kursy specjalistyczne - dział pokładowy i maszynowy, kursy DP, kursy LNG.
tel. (91)48 09 717
e-mail: a.wiesek@am.szczecin.pl

Paweł Kućko - Zastępca Dyrektora
te.: (91)48 09 714
e-mail.: p.kucko@am.szczecin.pl

Paweł Krause - Dyrektor
tel. (91) 48 09 477
e-mail: p.krause@am.szczecin.pl

słowa kluczowe:


szkolenia dla oficerów, szkolenia dla marynarzy,szkolenia morskie, kursy morskie, SDKO, LPG, DP basic, DP advance, course, maritime courses, stcw courses

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook