Wiadomości

Dyrektywa unijna a zakres swobody polskiego ustawodawcy  w tworzeniu prawa Prawo, Polityka, Finanse

Dyrektywa unijna a zakres swobody polskiego ustawodawcy w tworzeniu prawa

Dyrektywy obok rozporządzeń, decyzji, zaleceń i opinii stanowią akty prawne instytucji Unii Europejskiej. Jak wskazuje Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie, do którego jest kierowana, w odniesieniu do rezultatu, który ma być osiągnięty, pozostawia jednak organom krajowym swobodę wyboru formy i środków”. Skoro zatem dyrektywa wiąże każde Państwo Członkowskie w odniesieniu do rezultatu, a jednocześnie pozostawia organom krajowym wybór formy i środków w praktyce często dochodzi do wątpliwości co do zakresu swobody ustawodawcy: czy możliwe jest wprowadzenie rozwiązań przekraczających postanowienia dyrektywy lub uregulowanie dodatkowych, nieobjętych dyrektywą zagadnień?

opublikowano: 2019-09-19

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook