Wiadomości

Porty, Transport, Logistyka

Nowy kapitan Portu Kołobrzeg

W dniu 23.01.b.r. na konferencji prasowej w Kapitanacie Portu Kołobrzeg, Dyrektor Urzędu Morskiego w Słupsku – w obecności mediów, Prezydenta Miasta i Starosty Kołobrzeskiego – zaprezentował nowego Kapitana Portu Kołobrzeg.

opublikowano: 2013-01-25
Przemysł, Stocznie, Offshore

X konferencja IO PAN w Sopocie

Chemia morza oraz wpływ czynników środowiskowych na zachowanie się zamieszkujących je organizmów, dostarczają ważnych informacji na temat równowagi ekologicznej naszej planety oraz reakcji środowiska naturalnego na działania człowieka. X Doroczna Konferencja Naukowa Instytutu Oceanologii PAN była publiczną prezentacją osiągnięć naukowych pracowników instytutu oraz gości z zaprzyjaźnionych ośrodków badawczych a także wyznaczeniem kierunków badań oceanograficznych.

opublikowano: 2013-01-24
Prawo, Polityka, Finanse

Strategia Rozwoju Transportu przyjęta przez Radę Ministrów

22 stycznia br. Rada Ministrów przyjęła w drodze uchwały Strategię Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku). Stanowi ona jeden z elementów przedsięwzięcia podjętego przez Rząd w 2009 r., jakim było zoptymalizowanie obowiązujących dokumentów strategicznych, tj. strategii i programów rozwoju, w tym programów wieloletnich. Strategia Rozwoju Transportu do 2020 r. (z perspektywą do 2030 roku) (SRT) wyznacza najważniejsze kierunki działań oraz ich koordynację w obszarze swojego funkcjonowania. Jej wdrożenie pozwoli nie tylko usunąć aktualnie istniejące bariery, ale także stworzyć nową jakość zarówno w infrastrukturze transportowej oraz zarządzaniu, jak i systemach przewozowych.

opublikowano: 2013-01-24

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook