Wiadomości

Przegląd aktywności morskich na rynkach globalnych w trzecim tygodniu maja 2020 Przemysł, Stocznie, Offshore

Przegląd aktywności morskich na rynkach globalnych w trzecim tygodniu maja 2020

Obserwując aktualny stan gospodarki morskiej w ujęciu globalnym często wskazuje się na już zauważalne skutki epidemii. Mimo, że na pełne opisanie rozmiaru zniszczeń i dokładnego obrazu gospodarki morskiej w momencie zakończenia epidemii jest za wcześnie, przedstawiane są dane obrazujące zmiany w wolumenie transportu morskiego, ilości i wartości produkcji i remontów, czy wreszcie opisujące dynamikę zmian w odniesieniu do portfela zamówień.

opublikowano: 2020-05-28
System zarządzania ciągłością działania jako skuteczne narzędzie dla firm w dobie pandemii Prawo, Polityka, Finanse

System zarządzania ciągłością działania jako skuteczne narzędzie dla firm w dobie pandemii

W działalności gospodarczej, podobnie jak w życiu, mogą wydarzyć się rzeczy trudne lub niemożliwe do przewidzenia, jak pożar, atak hackerski, utrata kluczowego personelu czy jak teraz -  wybuch pandemii koronawirusa, który wstrzymał światową gospodarkę. Zapewnienie ciągłości działania organizacji jest w sytuacji wystąpienia niepożądanych, nieplanowanych zdarzeń jednym z najpoważniejszych wyzwań w zarządzaniu każdą organizacją. Narzędziem, które pomaga w zapewnieniu płynnego reagowania na nieprzewidziane zdarzenia jest system zarządzania ciągłością działania opisany w normie ISO 22301 (BCMS – od ang. Business Continuity Management System). Wdrożenie wymagań wynikających z normy pomaga przygotować się organizacji na potencjalne zagrożenia dla jej działalności w tym zaimplementowanie procedur umożliwiających szybkie i właściwe reagowanie na sytuacje kryzysowe, czyli szybkie podniesienie się po „awarii”.

opublikowano: 2020-05-28

Najczęściej czytane

Zapisz się
na bezpłatny newsletter
gospodarkamorska.tv Facebook