• <
gryfia_70lat
mewo_2022
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Rzeczny port w Kędzierzynie-Koźlu dostanie nowe życie

Rzeczny port w Kędzierzynie-Koźlu będzie zrewitalizowany. Na jego terenie powstaną również nowe terminale przeładunkowe. W ratuszu miasta podpisano umowę w tej sprawie.

18.11.2015, 11:27
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Niemcy też odczuwają kryzys. Spadek przeładunków w czołowym porcie

Kryzys na rynku kontenerowym nie ominął także portu w Hamburgu – największego i najbardziej uniwersalnego w Niemczech. Zanotowano tam spadek przeładunków w pierwszych 3 kwartałach na poziomie 4,8 proc. , które łącznie wyniosły 104,6 mln ton. To efekt osłabienia gospodarki w Chinach i Rosji.

18.11.2015, 10:04
Ekologia Morska, Rybołówstwo

Niecodzienny okaz ryby złowiony na Bałtyku

Rybacy wyłowili z Bałtyku ogromnego miecznika. Został przewieziony do Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego celem dokładnego przebadania oraz pobrania prób do analiz.

18.11.2015, 09:53
Edukacja Morska, Szkolnictwo Morskie, Nauka Morska

„Jedziemy” autostradą technologii i innowacji…

Akademia Morska w Szczecinie w ogromnym polskim konsorcjum naukowo-gospodarczym. Instytut Autostrada Technologii i Innowacji umożliwia budowanie mocnego partnerstwa i aplikowanie o środki finansowe w najróżniejszych obszarach technologii i techniki. Inicjatywa wzorowana jest na Niemczech, gdzie większość instytutów naukowo-badawczych skupionych jest w jednym podmiocie – dzięki temu efektywność ich działań jest większa.

18.11.2015, 06:41
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Polscy naukowcy pomogą obniżyć koszty wydobycia ropy i gazu

Specjalistyczne substancje opracowane przez polskich badaczy pozwolą zmniejszyć całościowe koszty eksploatacji ropy i gazu. Taki cel przyświeca nawiązanej właśnie współpracy spółki PCC Exol i Instytutu Nafty i Gazu – Państwowego Instytutu Badawczego (INIG-PIB). Inwestycje w nowoczesne technologie pozwalają firmom wygrywać konkurencję na rynku. Coraz częściej sięgają one po rozwiązania autorstwa polskich naukowców.

18.11.2015, 06:40
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

Do Gdynia Container Terminal przypłynęły kolejne elektryczne suwnice placowe - eRTG

Od ubiegłego roku realizowany jest „III etap budowy terminalu kontenerowego GCT w Porcie Gdynia – budowa infrastruktury i zakup sprzętu”. Projekt ten jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności w ramach działania 7.4: Rozwój transportu intermodalnego, priorytet VII: Transport przyjazny środowisku, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2007–2013.

18.11.2015, 00:42
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

EPG pracuje dla LOTOS Petrobaltic

Energomontaż-Północ Gdynia współpracuje przy wykonaniu konstrukcji stalowej modułu produkcyjnego (M3) na platformę „Petrobaltic”. Zlecenie obejmuje wykonanie konstrukcji stalowej (primary and secondary steel). Klient zamówił też w EPG wykonanie kolejnej konstrukcji dla modułu turbogeneratora (M4).

17.11.2015, 23:01
Prawo Morskie, Finanse Morskie, Ekonomia Morska

Rozszerzenie odpowiedzialności prokurentów spółek

Od 01 stycznia 2016 roku zaczną obowiązywać nowe regulacje prawne, a znaczna cześć dotychczasowych aktów prawnych ulegnie zmianom. Zmiany te są efektem, tego iż dnia 9 czerwca 2015 roku, Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej podpisał nową ustawę regulującą prawo restrukturyzacyjne. Co więcej, na skutek wprowadzenia wyżej wymienionej ustawy, zmianom podlegać będą dotychczasowe przepisy mające kluczowe znaczenie dla przedsiębiorców, prowadzących działalność gospodarcza w formie spółek prawa handlowego.

17.11.2015, 13:58
Przemysł Stoczniowy, Stocznie, Statki

Wyniki Grupy Zamet Industry S.A. w trzecim kwartale 2015 roku

Piotrków Trybunalski, 17.11.2015 r.- Zamet Industry S.A. (GPW: ZMT), należąca do TDJ S.A., podsumowała trzeci kwartał 2015 roku, osiągając w tym okresie skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 47,6 mln zł. W okresie dziewięciu miesięcy bieżącego roku skonsolidowane przychody ze sprzedaży wyniosły 154,2 mln zł. W trzecim kwartale 2015 roku Zamet zanotował zysk netto na poziomie 3,6 mln zł, który oznacza wypracowanie rentowności netto na poziomie 7,5%. W ujęciu narastającym, po trzech kwartałach 2015 roku, skonsoli

17.11.2015, 13:24
Porty Morskie, Logistyka Morska, Transport Morski

PKP CARGO kupuje aktywa kolejowe Grupy ORLEN

PKP CARGO, PKN ORLEN i Euronaft Trzebinia porozumiały się w sprawie sprzedaży aktywów kolejowych, należących do Grupy ORLEN. Transakcja o wartości ponad 250 mln zł obejmie udziały ORLEN KolTrans i zorganizowaną część przedsiębiorstwa Euronaft Trzebinia. Jednocześnie zawarte zostaną długoterminowe umowy na obsługę logistyczną Grupy ORLEN przez PKP CARGO. Transakcja jest warunkowa, a jej finalizacja wymaga m.in. zgody Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów.

17.11.2015, 13:16
SIARK_PORT_2022
ASTE_390X100_2021

Dziękujemy za wysłane grafiki.