Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Usługi portowe, Firmy portowe- Przeładunki portowe, Składowanie portowe, Sztauowanie, Trymowanie, Usługi dokerskie, Przeładunki ponadgabarytowe w portach, Przeładunki sztuk ciężkich w portach, Magazyny portowe, Pakowanie, Paletyzacja, Dezynfekcja

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

oferta:


•unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne w Stacji Termicznej Obróbki Odpadów,
•odzysk i unieszkodliwianie zanieczyszczeń ropopochodnych,
•czyszczenie zbiorników lądowych i na statkach po produktach naftowych
•czyszczenie separatorów na stacjach paliw, myjniach samochodowych wraz z odzyskiem i unieszkodliwianiem powstałych odpadów,
•likwidacja rozlewów awaryjnych na akwenach portowych,
•pompowanie szlamów i ciężkich produktów naftowych,
•serwis kontenerowy do składowania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne,
•odbiór odpadów niebezpiecznych na terenie całej Polski
•odbiór olejów przepracowanych,

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Firma PORT SERVICE Likwiduje nielegalne składowisko odpadów:

W Gdańsku otwarto „Grotekę” – nowoczesną pracownię multimedialno-interaktywną od Port Service:

Port Service podpisał porozumienie o współpracy ze szkołami:

iStudenci PG w Port Service. Projekt eko-edukacja:

i60 lat Port Service:

iOpady niebezpieczne segreguj koniecznie. Znamy zwycięzców konkursu:

słowa kluczowe:


odpady, spalarnia, spalarnia odpadów, utylizacja odpadów, unieszkodliwianie odpadów, edukacja ekologiczna, przemysł portowy, przemysł chemiczny, odpady niebezpieczne, port service, port serwis, odpady ropopochodne, odpady chemczne, urząd celny, zajęcia celne, odpady farmaceutyczne, ścieki przemysłowe, oleje przepracowane, termiczne unieszkodliwianie, oczyszczanie w oczyszczalni ścieków przemyslowych, skup olejów silnikowych, skup olejow przekładniowycj, skup olejów smarowych, skup olejów transformatorowych, zarządzanie odpadami, utylizacja przetwminowanej żywności, utylizacja przeterminowanych kosmetyków, utylizacja odpadów niebezpiecznych, doradztwo w zakresie postępowania z odpadami

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook