Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Usługi portowe, Firmy portowe- Przeładunki portowe, Składowanie portowe, Sztauowanie, Trymowanie, Usługi dokerskie, Przeładunki ponadgabarytowe w portach, Przeładunki sztuk ciężkich w portach, Magazyny portowe, Pakowanie, Paletyzacja, Dezynfekcja

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


PPS „Port Północny” Sp. z o. o. prowadzi w Porcie Gdańsk terminal przeładowujący węgiel energetyczny i koksujący na eksport. Na mocy umowy operatorskiej zapewnia również obsługę Bazy Paliw (ropy i jej produktów).

Terminal eksportu węgla składa się z bocznicy kolejowej, wywrotnicy wagonów, placów składowych, układów przenośników oraz pirsu ze stanowiskiem załadunkowym o wydajności średnio 35 tys. ton/24h, umożliwiającym przyjmowanie statków o zanurzeniu do 15 m.

W roku 2008 w wyniku przetargowej procedury pozyskania inwestora strategicznego, spółka weszła w skład belgijskiej grupy Sea-Invest. Sea-Invest zaplanował powiększenie terminalu o kierunek importowy, który zostanie wybudowany w oparciu o pobliski teren i pirs przeładunkowy dzierżawione przez Rudoport S.A., do niedawna spółkę zależną ArcelorMittal Polska, a obecnie, dzięki partnerstwu Sea-Invest i ArcelorMittal, spółkę zależną Portu Północnego.

Nowy terminal będzie mógł rozładowywać statki ze średnią wydajnością 30 000 t/24h i ładować wagony kolejowe przeznaczone do transportu w głąb Polski oraz do Europy Środkowej. Stanowiska do rozładunku i wyładunku zostaną połączone systemem przenośników, aby utworzyć jedną wszechstronną bazę przeładunkową dla suchych towarów masowych umożliwiającą przeładunek w eksporcie, imporcie i tranzycie. Oba stanowiska oferować będą maksymalne zanurzenie dozwolone dla statków wpływających na Morze Bałtyckie (BALTMAX). Terminal będzie mógł też przyjąć statki typu cape size o zanurzeniu 15m. Łączna pojemność placów składowych wyniesie ok. 2 mln ton.

Nowa baza przeładunkowa stworzy możliwości łatwego dostępu do zamorskich surowców dla przemysłu energetycznego i stalowego w Polsce i Europie Środkowej. Dostępność zanurzenia Baltmax pozwoli spółkom wydobywczym, handlowym i przemysłowym na optymalizację wydatków na opłaty frachtowe. Wysoka wydajność załadunku wagonów wraz z odpowiednim połączeniem kolejowym w głąb lądu przyczyni się do optymalizacji łańcucha dostaw surowców tej części Europy.

kontakty:


Biuro Zarządu
Tel.: (+48) 58 737 60 03,
(+48) 58 737 68 87

St. Dysponenci
Tel.: (+48) 58 737 60 09

Dysponenci Bazy Przeładunku Paliw Płynnych
Fax: (+48) 58 343 10 25

Sekretariat Bazy Przeładunku Paliw Płynnych
Tel.: (+48) 58 737 70 23

publikacje:


MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


Tak przeładowuje się węgiel w Porcie Północnym:

Budowa pierwszego w Polsce terminala naftowego rozpoczęta:

Port Północny w Gdańsku - z holownika WUŻ, o zachodzie słońca:

słowa kluczowe:


port, przeładunek węgla, przeładunek ropy, składowanie węgla, przeładunki paliw płynnych, paliwa płynne

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook