Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Usługi portowe, Firmy portowe- Przeładunki portowe, Składowanie portowe, Sztauowanie, Trymowanie, Usługi dokerskie, Przeładunki ponadgabarytowe w portach, Przeładunki sztuk ciężkich w portach, Magazyny portowe, Pakowanie, Paletyzacja, Dezynfekcja

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Przedsiębiorstwo Usługowo - Produkcyjne "AQUA - PORT" Infrastruktura Techniczna Spółka z o.o. powstało w roku 1991 w Gdańsku w wyniku przekształcenia w samodzielne przedsiębiorstwo byłego Wydziału Gospodarki Wodno - Kanalizacyjnej Morskiego Portu Gdańsk.

Podstawowa działalność przedsiębiorstwa obejmuje przede wszystkim eksploatację, konserwację i remonty sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej i sieci kanalizacji deszczowej wraz z ujęciami wód podziemnych, oczyszczalniami biologicznymi i przepompowniami ścieków na terenie Portu Gdańsk.

W następnych latach przedsiębiorstwo nasze rozszerzyło zakres działalności. Poza działalnością podstawową na terenie Portu Gdańsk, oferujemy nasze usługi także poza tym terenem.

oferta:


W oparciu o posiadaną doświadczoną kadrę techniczną i pracowniczą oraz bogaty specjalistyczny park maszynowo - sprzętowy, systematycznie wymieniany na nowszy i bardziej wydajny, oferujemy usługi w zakresie:
•Czyszczenia, udrażniania i remontów sieci kanalizacyjnych (sanitarnych i deszczowych) o średnicach od 150 do 1200 mm;•Czyszczenia urządzeń na kanalizacji deszczowej (separatorów, piaskowników itp.);•Wywozu ścieków bytowych z osadników bezod pływowych;•Usuwania awarii na sieciach wodociągowych;•Realizacji inwestycji związanych z budową sieci wodociągowych i kanalizacyjnych•Telewizyjnej inspekcji (monitoringu) kanałów.

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook