Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Urzędy morskie, Instytucje morskie, Instytuty morskie, Izby morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie jest organem administracji rządowej niezespolonej. W wyniku powrotu działu administracji "RYBOŁÓWSTWO" do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi z Ministerstwa Gospodarki Morskiej, Okręgowy Inspektor Rybołówstwa Morskiego podlega obecnie Ministrowi Rolnictwa i Rozwoju Wsi."

Obszar działania Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie obejmuje:


Polskie morskie wody wewnętrzne:
Polską część Zalewu Szczecińskiego,
Zalew Kamieński,
Jezioro Dąbie,
Jezioro Wicko Małe,
Jezioro Wicko Wielkie,
Polską część Jeziora Nowowarpieńskiego,
Roztokę Odrzańską,
rzekę Odrę Zachodnią (od północnej krawędzi mostu nitki wjazdowej Trasy Zamkowej w Szczecinie w stronę ujścia),
rzekę Parnicę (ku wschodowi od wschodniej krawędzi mostu Portowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie),
rzekę Regalicę (od północnej krawędzi mostu Cłowego przy ul. Gdańskiej w Szczecinie w stronę ujścia),
rzekę Płonia (od północnej krawędzi mostu przy ul. Przestrzennej w Szczecinie - Dąbiu w stronę ujścia),
rzeki Dziwna, Stara Świna oraz kanały: Jasienicki Nurt, Policki Nurt, a także kanały łączące rzekę Odrę z rzeką Regalicą i jeziorem Dąbie położone na północ od granic wymienionych w punktach 8 i 10.
morze terytorialne od południka 15°23'14'' długości geograficznej wschodniej (ku zachodowi od miejscowości Dźwirzyno) do zachodniej granicy Państwa,
morskie porty i przystanie oraz pas techniczny w tych granicach,
statki rybackie o polskiej przynależności - w pozostałej części polskich obszarów morskich oraz na pozostałych akwenach wód Wspólnot Europejskich,
statki rybackie o polskiej przynależności poza wodami znajdującymi się pod jurysdykcją państw członkowskich Unii Europejskiej - za wyjątkiem wód pod jurysdykcją krajów trzecich, chyba że postanowienia międzynarodowych organizacji rybackich lub umów dwustronnych przewidują przeprowadzanie inspekcji przez państwo bandery,
statki rybackie o przynależności innej niż polska: wszystkie statki wykonujące rybołówstwo w polskiej wyłącznej strefie ekonomicznej oraz - po uzgodnieniu z władzami państw sprawujących jurysdykcję nad wodami morskimi - w wyłącznej strefie ekonomicznej tych państw,
w wyznaczonych portach polskich - wszystkie statki rybackie, w tym statki przywożące do Polski produkty rybołówstwa, a szczególnie statki uczestniczące w odbiorze produktów rybołówstwa na morzu,
lądowe i śródlądowe środki transportu na okoliczność przewozu produktów rybołówstwa
Zakres merytoryczny działalności Okręgowego Inspektoratu Rybołówstwa Morskiego w Szczecinie:


nadzór nad przestrzeganiem przepisów o rybołówstwie morskim oraz przepisów o organizacji rynku rybnego, w tym egzekwowanie prawa w drodze wydawania decyzji administracyjnych,
wykonywanie poza polskimi obszarami morskimi zadań określonych przepisami Unii Europejskiej oraz umowami międzynarodowymi,
obsługa administracyjna podmiotów wykonujących rybołówstwo w celach komercyjnych i sportowo-rekreacyjnych,
współpraca z Departamentem Rybołówstwa Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, ze służbami i organami określonymi na podstawie przepisów prawa krajowego oraz z instytucjami naukowo-badawczymi działającymi na rzecz rybołówstwa morskiego,
regulowanie rybołówstwa morskiego w zakresie określonym nadanymi uprawnieniami ustawowymi.

słowa kluczowe:


zezwolenia dla wędkarzy, wędkarstwo morskie, OIRM,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook