Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Urzędy morskie, Instytucje morskie, Instytuty morskie, Izby morskie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

o firmie:


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy - najstarsza placówka badań morza w Polsce

HISTORIA
Początki Instytutu sięgają roku 1921, kiedy powstało Morskie Laboratorium Rybackie w Helu zajmujące się badaniami z zakresu hydrologii oraz biologii morza. Kontynuatorem zlikwidowanej w 1931 placówki była utworzona w 1932 roku Stacja Morska, która pod koniec 1938 roku została przeniesiona do nowej siedziby w Gdyni (obecnie budynek Akwarium Gdyńskiego MIR). Po II Wojnie Światowej reaktywowano działalność Stacji Morskiej w Gdyni, ale pod pierwotną nazwą "Morskie Laboratorium Rybackie". W 1947 MRL włączono do Morskiego Instytutu Rybackiego (stowarzyszenia działającego od 1928 roku). Od 1949 roku, MIR już jako placówka resortowa przez wiele lat nadzorowana przez Ministra Żeglugi, prowadziła swoją działalność w Gdyni w dawnej siedzibie MLB na końcu Mola Południowego, a od 1991 roku w nowej siedzibie na ul. Kołłątaja. Od roku 2000 Morski Instytut Rybacki jest jednostką nadzorowaną przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW). W czerwcu 2011 roku rozporządzeniem Rady Ministrów MIR uzyskał status Państwowego Instytutu Badawczego i tym samym dołączył do elitarnego grona PIB-ów w Polsce.

MISJA
Misją Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego, jest rozwój potencjału naukowego i eksperckiego w celu określania wpływu działalności człowieka, a szczególnie rybołówstwa na morskie ekosystemy, a także relacji odwrotnej - oddziaływania czynników naturalnych na rybołówstwo. Składowe elementy misji MIR obejmują:
- opracowywanie opinii naukowych dla polskiej administracji rybackiej, Komisji Europejskiej i właściwych organizacji międzynarodowych;
- prowadzenie i promowanie badań oraz prac badawczo-rozwojowych w dziedzinie nauk fizycznych, chemicznych, biologicznych i interdyscyplinarnych środowiska morskiego;
- prowadzenie i promowanie badań w zakresie technologii przetwórstwa, oceny wartości odżywczej w surowcach i produktach rybołówstwa oraz ekonomiki i techniki rybackiej;
- kształtowanie świadomości społecznej na temat funkcjonowania i racjonalnego eksploatowania ekosystemu morskiego, ze szczególnym uwzględnieniem zrównoważonego zarządzania rybołówstwem morskim.

ZAKRES DZIAŁALNOŚCI
Do głównych obszarów badań MIR zalicza się dyscypliny umożliwiające ekosystemowe podejście do zarządzania rybołówstwem morskim, a mianowicie: ekologię morza, chemię środowiska morskiego, technologię sprzętu połowowego i ekonomikę rybacką. Obszar badań innowacyjnych i technicznych realizowanych przez MIR obejmuje technologię i mechanizację przetwórstwa rybnego oraz chemię żywności pochodzenia morskiego.

STRUKTURA
Lista zakładów naukowych MIR:
- Zakład Zasobów Rybackich
- Zakład Oceanografii Rybackiej i Ekologii Morza
- Zakład Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa
- Zakład Chemii Żywności i Środowiska
- Zakład Ekonomiki Rybackiej
- Zakład Logistyki i Monitoringu

Do struktur MIR należą także:
- Akwarium Gdyńskie
- Stacja Badawcza w Świnoujściu
- Zakład Sortowania i Oznaczania Planktonu w Szczecinie

MIR jest również armatorem i współwłaścicielem statku badawczego R/V Baltica przystosowanego do badań oceanograficzno-rybackich i meteorologicznych na obszarze Morza Bałtyckiego.

FINANSE
Działalność statutowa Instytutu jest finansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (MNiSW). Drugi stabilny element budżetu badawczego MIR stanowi Wieloletni Program Zbierania Danych Rybackich finansowany przez Komisję Europejską i MRiRW.
Dodatkowe środki finansowe na badania MIR pozyskuje w ramach środków przyznawanych w drodze konkursów, w tym poprzez projekty badawcze finansowane przez MNiSW, Programy Ramowe Unii Europejskiej oraz Europejski Fundusz Rybacki.
Dopełnienie budżetu MIR stanowią usługi naukowe świadczone dla instytucji i przedsiębiorstw w kraju i zagranicą oraz przychody z własnej działalności gospodarczej.

WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA
Zasadnicze znaczenie dla prowadzenia badań naukowych przez MIR ma współpraca międzynarodowa, koordynowana przez Międzynarodową Radę Badań Morza (ICES). Drugi ważny element działalności badawczej Instytutu stanowi realizacja programu zbioru i opracowania danych rybackich w ramach Data Collection Framework (DCF) Unii Europejskiej. Jest to niezbędny element do realizacji przez Polskę Wspólnej Polityki Rybackiej UE.
Dyrektor MIR jest także członkiem EFARO (Europejskiego Stowarzyszenia Instytutów Badawczych Rybołówstwa i Akwakultury).

SUKCESY
Do najważniejszych praktycznych osiągnięć Morskiego Instytutu Rybackiego - Państwowego Instytutu Badawczego w ostatnich latach należy opracowanie w Zakładzie Zasobów Rybackich i wdrożenie do stosowania selektywnego worka dorszowego o oczku obróconym o 90° zwanego workiem T90. Worek ten został wprowadzony rozporządzeniem Komisji Europejskiej z grudnia 2005 roku jako standardowe selektywne narzędzie do stosowania w rybołówstwie Morza Bałtyckiego.
Kolejnym sukcesem Instytutu w zakresie działalności innowacyjnej i wdrożeń jest zaprojektowana w Zakładzie Technologii i Mechanizacji Przetwórstwa stołowa przecinarka ości w filetach nagrodzona złotym medalem podczas The Belgian and International Trade Fair for Technological Innovation w Brukseli oraz dyplomem od Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego podczas XVII Giełdy Wynalazków Nagrodzonych na Światowych Wystawach Wynalazczości w 2009 roku, a także medalem brązowym na Targach Wynalazczości Concours Lepine 2010 w Paryżu.
Na podstawie wyników okresowej oceny parametrycznej przeprowadzonej przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego za okres 2005-2009, MIR zajmując pierwsze miejsce pod względem efektywności w grupie jednorodnej (G-7) uzyskał jednocześnie kategorię A.

oferta:


Akwarium Gdyńskie, które jest częścią Morskiego Instytutu Rybackiego – Państwowego Instytutu Badawczego, to niezwykłe miejsce w centrum Gdyni, otoczone z trzech stron morzem, w którym podziwiać można ponad 1600 zwierząt wodnych należących do ok. 200 gatunków z najróżniejszych zakątków kuli ziemskiej.

Do największych atrakcji naszego ogrodu zoologicznego należy największa w Polsce rafa koralowa, która zachwyca feerią barw i bogactwem kształtów jej mieszkańców- intrygujących bezkręgowców morskich jak strzykwy, rozgwiazdy czy jeżowce oraz ryb rafowych- skrzydlic, muren, błazenków, pławikoników i wielu, wielu innych.

Niezwykłe poruszenie wśród zwiedzających wywołują także ośmiornica olbrzymia, groźne żarłacze czarnopłetwe, węgorze elektryczne, najmniejszy krokodyl świata- krokodyl krótkopyski oraz zaskakujące płazy aksolotle meksykańskie pozostające przez całe życie w postaci larwalnej.

Niezapomnianą przygodą będzie z pewnością wizyta w Amazonii- najbogatszym gatunkowo obszarze Ziemi. Ekspozycję tę zamieszkują najcięższe węże świata-anakondy zielone, najgroźniejsze z piranii- piranie czerwone, największe ryby słodkowodne arapaimy oraz piękne, lecz niebezpieczne płaszczki słodkowodne.

Akwarium Gdyńskie MIR to także idealne miejsce na bliższe spotkanie z fascynującymi mieszkańcami Bałtyku. W Sali Mokrej można nie tylko zobaczyć, lecz również dotknąć storni, jesiotrów i babek byczych.
Edukacja Morska
Ważnym elementem aktywności Akwarium Gdyńskiego MIR jest działalność edukacyjna. W zeszłym roku w naszych zajęciach wzięło udział prawie 40 tysięcy osób z całego kraju i nie tylko. Gościliśmy młodzież szkolną, przedszkolaki, studentów (również Uniwersytetów III Wieku).

Naszym celem jest zapoznanie jak największej liczby osób z tematyką biologii i ekologii morza oraz ochrony środowiska. Uczestnikom proponujemy udział w zajęciach warsztatowych, laboratoryjnych i pokazowych, a nawet, w ramach projektów, rejsy kutrem hydrograficznym. Zapraszamy także na projekcje filmowe, prezentacje multimedialne oraz na fantastyczne wydarzenia weekendowe.

Godziny otwarcia
1 kwietnia - 31 maja codziennie w godz. 9:00 - 19:00 (kasa do 18:30), oprócz 24 kwietnia (Wielkanoc)
1 czerwca - 31 sierpnia codziennie w godz. 9:00 - 20:00 (kasa do 19:30), oprócz 23 czerwca (Boże Ciało)
1 września - 30 września codziennie w godz. 9:00 - 19:00 (kasa do 18:30)
1 października - 31 marca codziennie w godz. 10:00 - 17:00 (kasa do 16:30) oprócz poniedziałków od 2 listopada do 28 lutego oraz oprócz 1 listopada (Wszystkich Świętych), 24 - 25 grudnia (Boże Narodzenie), 31 grudnia (sylwester), 1 stycznia (Nowy Rok).
Ceny biletów wynoszą: normalny - 24 zł, ulgowy - 16 zł

Bilety ulgowe przysługują dzieciom, młodzieży szkolnej i studenckiej, emerytom, rencistom oraz opiekunom grup (1 opiekun na mniej niż 10 osób).

Wstęp bezpłatny obejmuje dzieci do lat 4, opiekunów grup (1 opiekun na co najmniej 10 podopiecznych), opiekunów osób niepełnosprawnych fizycznie i umysłowo, pracowników ogrodów zoologicznych oraz przewodników PTTK.

Promocje cenowe:
NOWA OFERTA BILETOWA dla osób odwiedzających Akwarium Gdyńskie:
- bilety rodzinne
- roczny bilet imienny
- karta rabatowa Przyjaciela Akwarium Gdyńskiego.

Zapraszamy także do Klubu Młodego Odkrywcy Mórz!
Zapisy trwają!

Serdecznie ZAPRASZAMY!

Więcej informacji na naszej stronie: www.akwarium.gdynia.pl

Zobacz także nasz profil na Facebooku: http://www.facebook.com/AkwariumGdynskie
oraz YouTube: http://www.youtube.com/user/AkwariumGdynskie

Odwiedź nas również na: www.balticmuseums.net, gdzie polecamy w szczególności strefę dla dzieci.

kontakty:


Morski Instytut Rybacki - Państwowy Instytut Badawczy
ul. Kołłątaja 1, 81-332 Gdynia
tel.: +48 587-356-232; fax: +48 587-356-110
sekretariat@mir.gdynia.pl; www.mir.gdynia.pl

Akwarium Gdyńskie
ul. Jana Pawła II 1; 81-345 Gdynia
tel. +48 587-326-601; fax +48 587-326-611
akwarium@mir.gdynia.pl; www.akwarium.gdynia.pl

słowa kluczowe:


Akwarium Gdyńskie, badania, Bałtyk, biologia, chemia, ekologia, ekonomika rybacka, ekspertyzy, MIR, nauka, oceanografia, polityka, połowy, projekty badawcze, przetwórstwo rybne, R/V Baltica, rybacy, rybactwo, rybak, rybołówstwo, ryby, statek, technologia, PIB

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook