Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Shipchandlers, Agenci portowi, Agenci Morscy, Zaopatrzenie statków w portach, Obsługa statków w portach, Bunkrowanie

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

oferta:


1.Odbiór, transport i utylizacja odpadów ropopochodnych, wód zaolejonych, odpadów wiertniczych i innych przemysłowych. Do realizacji tych usług Spółka dysponuje niezbędna infrastrukturą:
•mechaniczno-chemiczno-biologiczną oczyszczalnią wód zaolejonych i ścieków,
•zakładem utylizacji olejów przepracowanych i biodegradacji gruntów skażonych substancjami ropopochodnymi,
•barkami pływającymi o pojemności od 100 do 1350 m³, przystosowanymi do przewozu i magazynowania płynnych odpadów niebezpiecznych,
•zespołem ciągników siodłowych i cysternami naczepowymi, przystosowanymi do przewozu materiałów niebezpiecznych zgodnie z wymogami ADR


2.Magazynowanie, przeładunek i transport drogą morską i lądową produktów naftowych, biokomponentów oraz innych produktów płynnych. Spółka dysponuje 21 000 m3 pojemności magazynowych oraz możliwościami przeładunkowymi w relacjach:
•statek morski - zbiornik magazynowy;
•zbiornik magazynowy - statek morski;
•cysterna kolejowa - zbiornik magazynowy;
•zbiornik magazynowy - cysterna kolejowa;
•zbiornik magazynowy - autocysterna.


3.Transport morski. Spółka dysponuje holownikiem pełnomorskim WOJTEK z silnikiem o mocy 1000HP, który wykonuje holowania w basenie Morze Bałtyckiego oraz Morza Północnego.


4.Przechowywanie paliw okrętowych na czas remontu statków w stoczniach. Spółka dysponuje zespołem własnych barek zbiornikowych umożliwiających okresowe przechowanie pod nadzorem celnym paliw lekkich oraz paliw ciężkich i olejów.


5.Czyszczenie i mycie paliwowych zbiorników lądowych oraz okrętowych wraz z odbiorem i unieszkodliwianiem wód zaolejonych i osadów pochodzących z czyszczonych zbiorników. Spółka zajmuje się również oczyszczaniem powierzchni betonowych, kanałów, hal, rusztowań z pozostałości cementu, kleju i innych zanieczyszczeń.

kontakty:


Terminal Przeładunkowy i Baza Magazynowa Gdańsk: +48 58 776 20 67

Terminal OWZ Gdańsk: +48 58 324 91 65

Terminal ZUO Tczew: +48 58 532 09 40

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


COMAL - Odbiór zaolejonych wód z chemikaliowca Atlantic:

słowa kluczowe:


comal,oczyszczanie,czyszczenie zbiorników ,

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook