• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

Starszy Specjalista ds. procesu inwestycyjnego w Wydziale Realizacji Inwestycji

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia praca Zatrudnię - inne Starszy Specjalista ds. procesu inwestycyjnego w Wydziale Realizacji Inwestycji
Standard

Dane kontaktowe

Starszy Specjalista do spraw procesu inwestycyjnego w Wydziale Realizacji Inwestycji Urzędu Morskiego w Gdyni

Osoba na tym stanowisku:

 • organizuje proces inwestycyjny dla poszczególnych zadań w zakresie robót hydrotechnicznych wraz z innymi, czerpalnych i refulacyjnych, z ewentualnym wykonywaniem obowiązków inspektora nadzoru
 • monitoruje przebieg realizacji robót oraz rozliczanie i przygotowanie planów finansowych
 • prowadzi sprawy związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego na roboty budowlane i usługi w zakresie przygotowywania szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia i projektów umów
 • sprawdza pod względem merytorycznym dokumenty związane z realizacją umów na roboty budowlane
 • sporządza opinie w zakresie proponowanych rozwiązań technicznych oraz bierze udział w pracach związanych z rozpatrzeniem dokumentacji projektowych
 • sporządza sprawozdania oraz prowadzi statystyki w zakresie realizacji prowadzonych inwestycji, robót budowlanych i usług

Potrzebne Ci będą (wymagania niezbędne):

 • wykształcenie: wyższe (kierunek budownictwo),
 • doświadczenie zawodowe co najmniej 3 lata w obszarze budownictwo,
 • uprawnienia budowlane,
 • komunikatywna znajomość języka angielskiego (A2 wg ESOKJ),
 • znajomość przepisów prawa budowlanego w zakresie wykonywanych zadań,
 • znajomość przepisów dotyczących zamówień publicznych w zakresie wykonywanych zadań,
 • umiejętność współpracy,
 • umiejętność organizacji pracy i orientacja na osiąganie celów,
 • umiejętność komunikacji,
 • posiadanie obywatelstwa polskiego,
 • korzystanie z pełni praw publicznych,
 • nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Co oferujemy:

 • wynagrodzenie: zasadnicze brutto + dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5% do 20% wynagrodzenia zasadniczego, w zależności od udokumentowanego stażu pracy + dodatkowe wynagrodzenie roczne,
 • ruchomy czas pracy,
 • indywidualny rozkład czasu pracy,
 • możliwość wyjścia w celu załatwienia ważnej sprawy,
 • karty sportowe lub dofinansowanie zajęć sportowo-rekreacyjnych,
 • dopłata do biletów na imprezy kulturalne,
 • pomieszczenie lub stojaki na rowery na terenie urzędu,
 • dofinansowanie do wypoczynku pracowników,
 • dofinansowanie do wypoczynku dzieci pracowników,
 • zniżki na wypoczynek w ośrodkach wypoczynkowych
 • bogaty pakiet szkoleń
 • refundacja nauki języka i studiów podyplomowych

Aplikuj do 8 grudnia 2022 r. w formie papierowej z dopiskiem: "ogłoszenie nr 110893" na adres: Urząd Morski w Gdyni, Kancelaria Ogólna, ul. Chrzanowskiego 10, 81-338 Gdynia (decyduje data wpływu oferty do urzędu)

Twoja aplikacja musi zawierać (dokumenty niezbędne):

 • CV i list motywacyjny
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia
 • Kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego
 • Kopia uprawnień budowlanych
 • Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
 • Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych
 • Oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

Zdjęcia

Starszy Specjalista ds. procesu inwestycyjnego w Wydziale Realizacji Inwestycji - GospodarkaMorska.pl

O firmie

Urząd Morski w Gdyni

URZĄD MORSKI W GDYNI

Profil firmy Jak dojechać

Dziękujemy za wysłane grafiki.