• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

Specjalista ds. ISM,ISO

Standard

Dane kontaktowe

Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu jest polskim operatorem promowym, występującym pod marką POLFERRIES działającym na rynku transportu morskiego do

Skandynawii i turystyki od 1976r.

Dbamy o to, aby każda podróż morska była przyjemna i bezpieczna.

Nasza firma to przede wszystkim ludzie - ich wiedza, doświadczenie, energia i zaangażowanie.

Chciałbyś dołączyć do zespołu promującego kulturę współpracy, działania i poszukiwania nowych rozwiązań?

Zapraszamy na pokład.

Stanowisko: Specjalista ds. ISM,ISO

Miejsce pracy: Kołobrzeg

Do Twoich zadań należeć będzie między innymi:

 • analiza funkcjonującego w firmie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Jakością związanego z Kodeksem ISM oraz normą ISO 9001, procedur systemowych, instrukcji statkowych, formularzy
 • nadzór nad aktualnością dokumentacji systemowej
 • implementacja zmian w dokumentacji związanej z systemem ISM/ISO
 • branie czynnego udziału w pracach zespołu opracowującego nowy, dwujęzyczny (EN i PL) SMS Manual
 • planowanie i przeprowadzanie audytów wewnętrznych związanych z systemem ISM/ISO na pokładach statków PŻB S.A.
 • przeprowadzanie audytów wewnętrznych w komórkach lądowych
 • przygotowanie biura i udział w cyklicznych audytach zewnętrznych przeprowadzanych przez PRS: ISM, ISO 9001
 • ocena realizacji audytów
 • inicjowanie szkoleń na temat realizacji polityki bezpieczeństwa i jakości oraz jej celów
 • sprawdzanie zgodności  funkcjonowania systemów bezpieczeństwa i jakości z aktualnymi wymogami Kodeksu ISM oraz norm ISO i wymaganiami aktów normatywnych wyższej rangi, np. kodeksu cywilnego, ustaw, rozporządzeń resortowych, przepisów państwa bandery statku.

Czego oczekujemy od Ciebie:

 • znajomość Kodeksu ISM  (Międzynarodowy Kodeks Zarządzania Bezpieczną Eksploatacją Statków i Zapobieganiem Zanieczyszczaniu)
 • znajomość norm systemu ISO 9001
 • pożądana znajomość norm systemów ISO 14001, 45001, 50001
 • dobra znajomość języka angielskiego (stosowny certyfikat będzie dodatkowym atutem)
 • umiejętność pracy w zespole
 • gotowość do odbywania podróży służbowych
 • samodzielność i konsekwencja w działaniu
 • umiejętność planowania i zarządzania czasem własnym
 • prawo jazdy kat. B
 • doświadczenie w pracy na stanowiskach oficerskich na statkach będzie również dodatkowym atutem

Na co możesz liczyć:

 • stabilną pracę na pełny etat w dynamicznie rozwijającej się spółce o ugruntowanej pozycji na rynku,
 • profesjonalne wdrożenie w obowiązki i wsparcie zespołu,
 • możliwość rozwoju poprzez udział w szkoleniach i projektach,
 • możliwość przystąpienia do ubezpieczenia grupowego,
 • świadczenia socjalne,
 • możliwość skorzystania z ulgowych rejsów operowanymi promami

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego w terminie do dnia 28.02.2023 r. włącznie na adres e-mailowy lub listownie:


Polska Żegluga Bałtycka SA

Sekcja Kadr Lądowych

ul. Portowa 41, 78-100 Kołobrzeg

e-mail: kadry@polferries.pl


Uprzejmie informujemy, że skontaktujemy się tylko z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest Polska Żegluga Bałtycka S.A. z siedzibą w Kołobrzegu (78-100) przy ul. Portowej 41.

Celem przetwarzania Twoich danych jest przeprowadzenie procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych osobowych oraz przeprowadzanie przyszłych procesów rekrutacji.

Podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest przepis prawa w zakresie określonym w przepisach Kodeksu Pracy oraz zgoda w zakresie, jaki nie wynika z przepisów Kodeksu pracy.

Administrator będzie przekazywał Twoje dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z prowadzeniem rekrutacji pracowników lub udostępnianiem systemów informatycznych dla celów rekrutacji – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z wyznaczonym inspektorem ochrony danych drogą elektroniczną pisząc na adres iod@polferries.pl.

Masz prawo do dostępu do swoich danych osobowych, prawo żądania ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych i prawo do odwołania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Masz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Zgodnie z artykułem 22¹ ustawy z 26 czerwca 1974 – Kodeks pracy, jesteś zobowiązany podać swoje konkretne dane osobowe, takie jak data urodzenia, dane kontaktowe, wykształcenie, historia zatrudnienia, w celu wzięcia udziału w naszych procesach rekrutacyjnych, a ich niepodanie uniemożliwi ich prawidłowe przeprowadzenie.

Nie masz obowiązku przekazywania dodatkowych danych osobowych. Twoja zgoda na przetwarzanie dodatkowych danych osobowych jest dobrowolna. Jeśli nie chcesz udzielić takiej zgody prosimy o niezamieszczenie ich w przesłanych dokumentach aplikacyjnych. Jeżeli jednak wyślesz będzie to oznaczało, że wyraziłeś zgodę na przetwarzanie tych danych.

Jeżeli chcesz, abyśmy przetwarzali Twoje dane osobowe w przyszłych rekrutacjach, zamieść w CV treść poniższej zgody:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A. moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych (np. CV, list motywacyjny) oraz zebranych podczas ewentualnej rozmowy kwalifikacyjnej do celów udziału w przyszłych procesach rekrutacyjnych prowadzonych przez Polską Żeglugę Bałtycką S.A.".


Dziękujemy za wysłane grafiki.