Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Służby morskie, Ratownictwo morskie, Marynarka Wojenna

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A.

Adres: 81-109 Gdynia,
Dickmana 62
telefon: +48 58 666 5 318
e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl
www: www.ctm.gdynia.pl
fax: +48 58 666 5 425

o firmie:


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A. został powołany w 1982 roku do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych, projektowych, konstrukcyjno-technologicznych i doświadczalnych, w celu przygotowania produkcji nowych wyrobów w dziedzinie wojskowej techniki morskiej, doskonalenia metod ich wytwarzania oraz prowadzenia współpracy z zagranicą w tym zakresie. CTM posiada kompetencje oraz zaplecze badawczo-techniczne dla realizacji zadań z obszaru techniki wojskowej i cywilnej w pełnym cyklu produkcyjnym oraz w zakresie prac badawczo-rozwojowych i wdrożeniowych

oferta:


Podstawowe obszary działalności CTM to:

-systemy uzbrojenia broni podwodnej,
-systemy dowodzenia i kierowania uzbrojeniem,
-systemy ochrony infrastruktury morskiej,
-systemy łączności radiowej i wymiany danych
-badanie i certyfikacja wyrobów.

W ramach obszaru „Systemów uzbrojenia broni podwodnej” Ośrodek opracował systemy: monitorowania sytuacji podwodnej, poszukiwania, identyfikacji i klasyfikacji min morskich i obiektów minopodobnych, trałów niekontaktowych, magnetyczno-akustycznych oraz zdalnie inicjowanych kodowanym sygnałem akustycznym zapalników do ładunków przeznaczonych do niszczenia min dennych i kotwicznych, wielokanałowych zapalników min niekontaktowych, a także ochrony pasywnej okrętu.
W zakresie „Systemów dowodzenia i kierowania uzbrojeniem w Ośrodku wykonano: okrętowe systemy zarządzania walką, system przeznaczony do wsparcia działań ratowniczych oraz zautomatyzowany system dowodzenia przeznaczony dla Marynarki Wojennej.
W dziedzinie „Systemów ochrony infrastruktury morskiej” Ośrodek opracował systemy dla ochrony portów i infrastruktury krytycznej, dotyczących detekcji, identyfikacji i klasyfikacji zagrożeń nawodnych i podwodnych oraz sposobów ich neutralizowania i/lub niszczenia.
W ramach obszaru „Systemy łączności radiowej i wymiany danych” wykonano w Ośrodku urządzenia radiowe HF i VHF/UHF wykorzystywane w zintegrowanych systemach brzegowych i okrętowych.
Badania są prowadzone przez CTM, w następujących laboratoriach: Kompatybilności Elektromagnetycznej oraz Laboratorium Wibroakustyki i Odporności Udarowej i Pól Magnetycznych, natomiast certyfikacja wyrobów odbywa się w Jednostce Certyfikacji Wyrobów (JCW).

kontakty:


Ośrodek Badawczo-Rozwojowy
Centrum Techniki Morskiej S.A.
ul. A. Dickmana 62
81-109 Gdynia
POLSKA

NIP: 584 020 36 01
VAT EU: PL 5840203601
REGON: 220535280
KRS: 0000295769

Konto bankowe:
BANK PEKAO S.A. V Oddział w Gdyni
74124029331111000029518306

SEKRETARIAT OBR CTM S.A.
tel.: +48 58 666 5 318
tel.: +48 58 666 5 325
fax:+48 58 666 5 425
e-mail: ctm@ctm.gdynia.pl

MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


OBR CTM S.A. - film korporacyjny:

Centrum Techniki Morskiej na targach Balt Military Expo 2014:

CTM Laboratoria Badawcze:

30 Lecie OBR Centrum Techniki Morskiej:

MSPO 2016: Systemy dla Kormorana OBR CTM:

słowa kluczowe:


CTM, CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ, OBR CTM S.A., OŚRODEK BADAWCZO-ROZWOJOWY CENTRUM TECHNIKI MORSKIEJ S.A., technologie informatyczne, wyposażenie centrów dowodzenia i zarządzania, technologie łączności, technologie okrętowe, technologie podwodne, radiostacje, odbiorniki radiolokacyjne, zintegrowane systemy łączności, zintegrowane systemy okrętowe, technologie monitorowania i minimalizacji pól fizycznych, technologie ochrony katodowej, technologie przeciwudarowe, certyfikacja wyrobów w zakresie akredytacji MON, akredytowane laboratoria, badania kompatybilności elektromagnetycznej, badania środowiskowe i klimatyczne, badania odporności udarowej, badania wibroakustyczne, badania bezpieczeństwa użytkowania, badania rozkładu potencjału elektrochemicznego, badania pól magnetycznych i elektrycznych

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook