Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Rzeczoznawstwo morskie, Rzeczoznawcy morscy, Certyfikacja morska, Certyfikaty morskie, Klasyfikacja morska, Klasyfikacja statków, Nadzory morskie, Inspekcje morskie, Inspekcje na statkach, Kontrole jakości, Badania jakości

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

Polski Rejestr Statków S.A. PION NAUKOWO-BADAWCZY

Adres: 80-416 Gdańsk,
al. gen. J. Hallera 126
telefon: 58 75 11 248
e-mail: rs@prs.pl
www: www.prs.pl

o firmie:


Polski Rejestr Statków jest niezależną instytucją klasyfikacyjną z wieloletnią tradycją na polskim rynku żeglugowym, działającą na rzecz bezpieczeństwa, zwłaszcza na morzu oraz na rzecz ochrony środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami ze statków.

Poprzez formułowanie wymagań, nadzór i wydawanie odpowiednich dokumentów, PRS pomaga administracjom państwowym, ubezpieczycielom i swoim klientom zapewnić bezpieczeństwo ludzi, obiektów pływających, lądowych, ładunków oraz środowiska naturalnego. W ciągu ponad 80 lat funkcjonowania, PRS zgromadził kapitał wiedzy i doświadczenia, umożliwiający świadczenie szerokiego zakresu usług, w tym także tych zupełnie niezwiązanych z żeglugą.

Polski Rejestr Statków jest członkiem prestiżowego Międzynarodowego Stowarzyszenia Towarzystw Klasyfikacyjnych IACS. Posiadamy wszelkie niezbędne unijne pozwolenia do prowadzenia działalności inspekcyjnej na statkach. Jesteśmy uznani przez Komisję Europejską w odniesieniu do statków żeglugi śródlądowej. Polski Rejestr Statków to akredytowana jednostka certyfikująca systemy zarządzania.

oferta:


Pion Naukowo-Badawczy PRS organizuje i prowadzi szkolenia podwyższające kwalifikacje pracowników branży morskiej. Przywiązując ogromną wagę do stałego podnoszenia poziomu wiedzy swoich inspektorów oraz zapewniania im dostępu do najnowszych regulacji prawnych, PRS stworzył system ustawicznego szkolenia i treningów inspektorskich. W oparciu o nasze doświadczenie oferujemy szkolenia w zakresie posiadanych kompetencji zarówno w formule otwartej, jak i zamkniętej.

Polski Rejestr Statków świadczy usługi z zakresu doradztwa technicznego. Grupa inspektorów i naukowców, systematycznie zajmujących się rozwiązywaniem problemów naukowo-badawczych związanych z bezpieczeństwem konstrukcji statku, tworzy narzędzia do przeprowadzania potrzebnych analiz i symulacji zachowania się statku na fali, zachowania konstrukcji statku i wyposażenia w warunkach mających wpływ na bezpieczeństwo jednostki.

Polski Rejestr Statków świadczy akredytowane usługi certyfikacyjne na zgodność z systemem zarządzania jakością (ISO 9001), systemem zarządzania środowiskowego (ISO 14001), systemem zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy (PN-N-18001), systemem zarządzania bezpieczeństwem żywności (ISO 22000), systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji (ISO/IEC 27001), systemem zarządzania jakością w spawalnictwie (ISO 3834) oraz wiele nieakredytowanych usług certyfikacyjnych.

Polski Rejestr Statków jest jednostką notyfikowaną w Komisji Europejskiej o numerze 1463 i na tej podstawie wykonujemy ocenę zgodności wyrobów z licznymi dyrektywami unijnymi (m.in. w sprawie wyposażenia morskiego, rekreacyjnych jednostek pływających, środków ochrony indywidualnej, urządzeń ciśnieniowych itd.)

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory klasyfikacyjne i konwencyjne nad statkami morskimi i śródlądowymi, jachtami morskimi, łodziami motorowymi, dokami pływającymi, jednostkami górnictwa morskiego, jednostkami zanurzalnymi.

Polski Rejestr Statków prowadzi nadzory przemysłowe - usługi zarządzania kontraktami budowlanymi oraz nadzorami nad budowami i robotami budowlanymi, robotami remontowymi i modernizacjami obiektów infrastruktury technicznej lądowej, offshore, śródlądowej i morskiej.

Oprócz wiedzy i doświadczenia, dających gwarancję wysokiego poziomu świadczonych usług, zapewniamy indywidualne podejście do każdego klienta i wyważone ceny usług, konkurencyjne w stosunku do cen innych instytucji o podobnym charakterze działalności.

słowa kluczowe:


prs, polski, polska, rejestr, statków, statek, statki, szkolenia, kursy, szkolenie, kurs, nauka, praca, badawcze, kwalifikacje, morze, certyfikat, certyfikacja, nadzór, przemysł, gospodarka, morska, shipping, register, polish, doradztwo, doradca, techniczne, techniczny, aplikacja, aplikacje, innowacja, kontrola, offshore, infrastruktura, port, stocznia, dok, bezpieczeństwo, żegluga, rozwój

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook