Zapisz się
na bezpłatny newsletter

Rzeczoznawstwo morskie, Rzeczoznawcy morscy, Certyfikacja morska, Certyfikaty morskie, Klasyfikacja morska, Klasyfikacja statków, Nadzory morskie, Inspekcje morskie, Inspekcje na statkach, Kontrole jakości, Badania jakości

A A

Udostępnij:

Facebook Twitter Google Email
powrót do listy

DNV GL Poland Sp. z o.o.

Adres: 81-537 GDYNIA,
ul. Łużycka 6e
telefon: +48 58 51 15 000
e-mail: admin.pl@dnvgl.pl
www: www.dnvgl.pl
fax: +48 58 511 50 11

o firmie:


Stawiając sobie za cel ochronę życia, majątku i środowiska, DNV GL umożliwia organizacjom poprawę stanu bezpieczeństwa i zrównoważony rozwój działalności. Oferujemy wewnętrzne kontrole klasyfikacyjne i techniczne oraz oprogramowanie i niezależne eksperckie usługi doradcze dla przemysłu morskiego, branży ropy i gazu oraz energetyki. Świadczymy również usługi certyfikacji dla klientów z różnorodnych branż. 15 000 specjalistów Grupy zatrudnionych w ponad 100 krajach skupia się na pomaganiu naszym klientom, żeby uczynić świat bezpieczniejszym, inteligentniejszym i bardziej przyjaznym dla środowiska.

oferta:


Branża morska
DNV GL to największe towarzystwo klasyfikacyjne statków i obiektów offshore oraz uznany doradca branży morskiej. Promujemy bezpieczeństwo, jakość, wydajność energetyczną i wyniki środowiskowe globalnej branży morskiej, na wszystkich typach statków i obiektów offshore. Inwestujemy badania i rozwój, aby wspólnie z przemysłem szukać rozwiązań, które stawiają czoła wyzwaniom strategicznym, operacyjnym i prawnym.
www.dnvgl.com/maritime

Branża oil and gas
DNV GL jest czołowym doradcą globalnej branży ropy i gazu. Świadczymy konsekwentne i zintegrowane usługi w wewnętrznej kontroli technicznej i morskiej. Zapewniamy także doradztwo, zarządzanie ryzykiem i klasyfikacje offshorowe, aby umożliwiać uzyskiwanie bezpiecznych, niezawodnych i coraz lepszych wyników projektów i operacji. Wspólnie z naszymi partnerami jesteśmy w awangardzie branży rozwijając dobre praktyki i standardy. Nasi pracownicy posiadają praktyczne doświadczenie, umiejętności z wielu branż oraz zdolności innowacyjne potrzebne do rozwiązywania złożonych wyzwań, przed którymi stają nasi klienci.
www.dnvgl.com/oilgas

Energetyka
DNV GL świadczy cieszące się światową renomą usługi badawcze i doradcze na rzecz łańcucha wartości energii, m.in. w zakresie odnawialnych źródeł energii i wydajności energetycznej. Nasza ekspercka wiedza obejmuje energetykę wiatrową (lądową i morską), słoneczną i konwencjonalną, sieci przesyłowe i dystrybucyjne, sieci inteligentne oraz zrównoważone wykorzystanie energii jak również rynki i regulacje energii. Naszych 3 000 specjalistów z tego obszaru działalności wspiera klientów na całym świecie w dostarczaniu niezawodnej, wydajnej i zrównoważonej energii.
www.dnvgl.com/energy

Business Assurance
DNV GL Business Assurance to jeden z wiodących światowych podmiotów certyfikujących. Pomagamy firmom zapewnić wydajność ich organizacji, produktów, personelu, zakładów i łańcuchów dostaw poprzez certyfikację, weryfikację, oceny i usługi szkoleniowe. Tworząc partnerstwa z naszymi klientami budujemy modele zrównoważonej działalności i rozwijamy zaufanie akcjonariuszy z różnorodnych branż.
www.dnvgl.pl/assurance

Software
DNV GL jest czołowym dostawcą oprogramowania zapewniającego bezpieczniejszą, inteligentniejszą i bardziej ekologiczną przyszłość w branżach energetyki, przetwarzania i morskiej. Nasze rozwiązania wspierają różnorodne działania o kluczowym znaczeniu dla firm, w tym projektowanie i inżynierię, oceny ryzyka, nienaruszalność i optymalizację aktywów, jakość, BHP i środowisko oraz zarządzanie statkami. Nasza obecność na całym świecie pozwala nam lepiej skupić się na klientach i dzielić się skutecznie najlepszymi praktykami i standardami przemysłowymi.

Szkolenia dla branży morskiej
DNV GL’s Maritime Academy oferuje szkolenia dla: armatorów, firm zarządzających statkami, superintendentów, oficerów, załóg, administracji morskiej, stoczni, producentów (inżynierów z biur projektowych i działów kontroli jakości), firm konsultingowych, brokerów. Nasze szkolenia są interaktywne gdyż wiemy że najefektywniej przyswajamy wiedzę gdy ćwiczymy i angażujemy się w trakcie szkolenia. Do naszych szkoleń wykorzystujemy wyjątkowe narzędzie, jakim jest nasz symulator SuSi – Survey Simulator, stwarzający możliwość praktycznej nauki bez potrzeby opuszczania sali szkoleniowej. Organizujemy kursy skrojone do potrzeb Klienta. Aktualnie oferowane szkolenia znajdziesz na stronie DNVGL.COM/maritime.

kontakty:


Główne biuro:
Adres: 81-537 Gdynia, ul. Łużycka 6 e | Tel.: +48 58 51-15-000

Klasyfikacja statków | Tel.: +48 58 51-15-050 | e-mail: gdansk.maritime@dnvgl.com
Advisory & Development Poland (ADAP) | Tel.: +48 58 51-15-061 | e-mail: jan.talaska@dnvgl.com
Approval Centre Poland (ACP) | Tel.: +48 58 51-15-025 | e-mail: acp@dnvgl.com
Business Assurance Poland | Tel.: +48 58 51-15-020 | e-mail: certification.pl@dnvgl.com

Oddziały:
Katowice: 40-018 Katowice, ul. Sowińskiego 46
Tel.: +48 32 351-24-72 (CMC), +48 32 351-24-71 (CERT) | e-mail: katowice@dnvgl.com
Szczecin: 71-011 Szczecin, ul. Mieszka I 82-83
Tel.: +48 91 43-15-330 | e-mail: szczecin@dnvgl.com
Warszawa: 00-876 Warszawa, ul. Ogrodowa 58
Tel: +48 22 52-01-890 |

publikacje:


MULTIMEDIA:


foldery reklamowe:


filmy:


200 nowych miejsc pracy w otwartym Centrum Usług Wspólnych DNV GL w Gdyni:

słowa kluczowe:


DNV, DNV GL, Maritime, Branża morska, Energetyka wiatrowa, klasyfikacja, klasyfikacja offshore, oil & gas, offshore, weryfikacja, certyfikacja, certyfikacja spawaczy, zarządzanie ryzykiem, Seaskill, FMEA, FROSIO, Inspections, uznanie producenta, przeglądy zdolności, szkolenia dla Branży Morskiej, szkolenia morskie, isrs, PED 97/23/EC, pressure equipment directive, LNG, rurociągi, due dilligence, zarządzania ryzykiem BHP, CE Mark, doradztwo dla branży morskiej, statutory services.

powrót do listy
gospodarkamorska.tv Facebook