• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup wyposażenia do łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup wyposażenia do łodzi:
1. Silnik elektryczny
2. Silnik Spalinowy
3. Akumulator
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-04-22
Termin składania:2022-04-22
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2022-05-20
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/RS/2022
Odrzucenie oferty
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/RS/2022
Dodatkowe informacje
Zgodnie z zapytaniem ofertowym nr 2/RS/2022
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
cena najniższa
C = ------------------------- x 100 pkt.
cena badana
Numer dokumentu:03/14/04/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.