• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup oraz dostarczenie złączy

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
RPPM.01.01.01-22-0067/16 - Stworzenie innowacyjnego układu do produkcji chłodu z układu odzysku ciepła na jednostkach pływających.

Część 1
złącza

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup oraz dostarczenie złączy, według specyfikacji na potrzeby wykonania instalacji niezbędnych do realizacji przedmiotu projektu.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-04-11
Termin składania:2023-04-11
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-04

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
Gdańsk
Gmina
Gdańsk
Miejscowość
Gdańsk
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Szczegółowe warunki realizacji zamówienia zostaną określone w umowie zawartej między stronami, która stanowi załącznik nr 3 do zapytania ofertowego. Nie jest możliwa zmiana istotnych warunków umowy.
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Posiada zdolność techniczną i zawodową do realizacji zamówienia.
Warunek posiadania zdolności technicznej i zawodowej zostanie spełniony jeśli oferent przedstawi oświadczenie. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia (podpis pod oświadczeniem oznacza spełnienie warunku-załącznik 2).
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
1. Formularz oferty (załącznik nr 1)
2. Oświadczenie oferenta (załącznik nr 2)
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-03-10
Data ostatniej zmiany
2023-03-10 16:19:25

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Punktacja za cenę będzie obliczana na podstawie wzoru:
P1 = CN x 100 / CR
P1 - otrzymane punkty
CN - łączna cena brutto oferty najkorzystniejszej
CR - łączna cena brutto oferty rozpatrywanej
Najkorzystniejsza oferta otrzyma 100 pkt.
Kontakt:Osoby do kontaktu
Tadeusz Zieliński
tel.: +48 602 225 439
e-mail: t.zielinski@marpro.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34312500-2, 44531400-5, 44531600-7
Numer dokumentu:2023-13704-149894, 24/2023/1.1.1
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.