• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup jachtów żaglowych

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe numer 2/23 na zakup 2 jachtów żaglowych
Powstaje w kontekście projektu
RPWM.01.05.01-28-0001/18 - Wdrożenie wyników prac B+R przez firmę Rumszewicz Sailing Spółka Jawna

Część 1
Zapytanie ofertowe nr 2/23 na zakup 2 jachtów żaglowych

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Artykuły i sprzęt sportowy
Opis
Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowych jachtów żaglowych - 2 szt.
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-02-01
Termin składania:2023-02-01
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-02

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
warmińsko-mazurskie
Powiat
olsztyński
Gmina
Biskupiec
Miejscowość
Wilimy
Wymagania:Zamówienia uzupełniające
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Warunki zmiany umowy
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Typ
Potencjał techniczny
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Typ
Sytuacja ekonomiczna i finansowa
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Typ
Osoby zdolne do wykonania zamówienia
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Typ
Lista wymaganych dokumentów/oświadczeń
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Typ
Dodatkowe warunki udziału
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2023-01-24
Data ostatniej zmiany
2023-01-24 14:02:13

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Zgodnie z załączonym zapytaniem ofertowym
Kontakt:Osoby do kontaktu
Ewa Rumszewicz
tel.: 609096954
e-mail: ewa@rumszewicz.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:34522100-3
Numer dokumentu:2023-9223-143775, 2/23
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.