• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup i wymiana silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda, w pontonie motorowym

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup i wymiana silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda, w pontonie motorowym
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe na zakup i wymianę silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda, w pontonie motorowym
Treść zapytania:
Dzień dobry.
Grupa Azoty Transtech Sp. z o.o. w Policach - zaprasza do złożenia oferty handlowej dotyczącej zakupu i wymiany/montażu:
1. Silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 50 KM, w pontonie motorowym.
2. Silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 60 KM, w pontonie motorowym.
Opis:
- W załączniku foto pontonu motorowego
- Istnieje możliwość składania ofert częściowych
Warunki udziału w postępowaniu:
1. Oferent musi być uprawniony do wystawienia faktury VAT.
2. Termin płatności wynosi 30 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionej faktury i odbioru wymiany/montażu silnika bez zastrzeżeń.
3. Zamówienie ofertowe nie jest zamówieniem.
4. Zapytanie nie powoduje powstania żadnych zobowiązań z naszej strony.
5. Zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru Oferenta, negocjowania cen i unieważnienia sprawy bez podawania przyczyn.
W ofertach należy określić:
1. W dwóch osobnych ofertach handlowych, na poszczególne pozycje 1 i 2 proszę o podanie ceny netto za realizację całego zakresu zapytania ofertowego, tj. ceny silnika wraz z usługą montażu (cena oferty jest kwotą zryczałtowaną, zawierającą wszystkie koszty wykonania pełnego zakresu zapytania). W ofercie merytorycznej proszę o podanie osobno ceny za silnik i wymianę/montaż.
2. Dane techniczne proponowanych silników.
Produkty:
Lp. Nazwa produktu Ilość Jednostka Indeks Załącznik/Link Uwagi
1. Zakup i wymiana silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 50 KM, w pontonie motorowym 1 ST -
2. Zakup i wymiana silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda o mocy 60 KM, w pontonie motorowym 1 ST -
Dodatkowe warunki formalne:
Zapytanie ofertowe dotyczy zakupu silnika wraz z montażem.
Pytania do postępowania w ramach zapytania ofertowego "Zapytanie ofertowe na zakup i wymianę silnika zaburtowego, czterosuwowego Honda, w pontonie motorowym"
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1356501,d2e1e01113a559cb233357fe7c680240.html

Data i godz. rozpoczęcia przyjmowania ofert:
23- 05- 2022 13: 45
Data i godz. zakończenia przyjmowania ofert:
30- 05- 2022 12: 00
Data i godz. zakończenia zadawania pytań:
27- 05- 2022 12: 00
Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://platformazakupowa.grupaazoty.com/zapytania_email,1356501,d2e1e01113a559cb233357fe7c680240.html
Termin składania:2022-05-30
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia wraz z wymianą/montażem.
Uwagi:Uwaga:
1. Nasza firma wykorzystuje Platformę zakupową Logintrade jako narzędzie do kontaktów z dostawcami.
2. Oferty handlowe przyjmowane są tylko przez platformę zakupową.
3. Rejestracja w bazie dostawców naszej firmy, przeglądanie zapytań ofertowych oraz składanie ofert handlowych jest bezpłatne.
4. Jeśli nie posiadasz konta na platformie zakupowej Logintrade zarejestruj się w bazie dostawców w celu otrzymania loginu i hasła do swojego konta. Jedno konto dostawcy umożliwia otrzymywanie zapytań ofertowych od wielu kupców.
5. Aby przeglądać zapytania ofertowe od firmy, która je złożyła, musisz być zarejestrowany w jej bazie dostawców.
6. Regulamin Platformy zakupowej jest dostępny w panelu rejestracyjnym.
Kontakt:Kupiec:
Tadeusz Ogrodniczak

e-mail: togrodniczak@transtech.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:Z212/326787
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.