• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup form do produkcji łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Powstaje w kontekście projektu
POIR.02.03.05-22-0028/21 - ,,Opracowanie nowego projektu wzorniczego szansą na rozwój firmy Dalgaren sp. z o.o."

Część 1
Zakup 8 szt. form do produkcji łodzi

Przedmioty zamówienia
DOSTAWA
Dostawy inne
Opis
1. Przedmiot zamówienia obejmuje zakup 8 szt. form do produkcji łodzi.
Poniżej specyfikacja:
Formy kompozytowe negatywowe, w których wykonywane będą elementy łodzi.
Specyfikacja form do produkcji seryjnej:
- formy fabrykowane na podstawie modeli wykonanych metodą CNC,
- materiał form: żelkot narzędziowy, warstwa skincoat na żywicy winyloestrowej, zbrojenie główne na żywicy poliestrowej narzędziowej, płaskie powierzchnie usztywnione przekładką PCV 20 mm H80, grubość monolitu min. 12 mm;
- wykończenie powierzchni formy: połysk.
Poniżej liczba i rozmiar form:
- forma kadłuba- pow. 60,1m2 - 1 szt.
- forma pokładu- pow. 34,8m2 - 1 szt.
- forma sterówki- pow. 12,7m2 - 1 szt.
- forma dachu sterówki- pow. 13,0m2 - 1 szt.
- forma podsufitki- pow. 11,4m2 - 1 szt.
- forma klapy 1- pow. 0,5m2 - 1szt.
- forma klapy 2- pow. 2,8m2 - 1 szt.
- forma klapy 3- pow. 2,4m2 - 1 szt.

3. Gwarancja min. 1 rok
Miejsce i termin składania:TERMIN SKŁADANIA ofert
2023-01-05
Termin składania:2023-01-05
Miejsce i termin realizacji:Planowany termin podpisania umowy
2023-01

Miejsca realizacji
adres
Kraj
Polska
Województwo
pomorskie
Powiat
kartuski
Gmina
Żukowo
Miejscowość
Skrzeszewo
2. Wykonawca dostarczy formy pod adres: Skrzeszewo 117, 83-330 Żukowo
Wymagania:Warunki zmiany umowy
Zgodnie z zapytaniem ofertowym
Czy dopuszczalna oferta częściowa?
NIE
Warunki, jakie musi spełniać oferent
Typ
Wiedza i doświadczenie
Opis
Warunek zostanie spełniony, jeśli oferent przedstawi oświadczenie zgodnie ze wzorem będącym częścią formularza oferty oraz udowodni, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert (jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie) dostarczył modele i /lub formy do produkcji wyrobów branży jachtowej, o łącznej wartości minimum 800 000,00 złotych netto (łączna wartość wszystkich przedstawionych w załączniku nr 3 zleceń/umów) do minimum trzech różnych przedsiębiorstw, przy czym ww. termin 5 lat jest zachowany, jeżeli w okresie tych 5 lat usługa została zakończona. Do ewentualnych przeliczeń należy zastosować średni kurs złotego w stosunku do euro stanowiący podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych tj. 4,4536. Ocena zostanie dokonana poprzez analizę oświadczenia, załącznika nr 3 do formularza oferty (wskazującego dostarczone formy) oraz referencji od wskazanych przedsiębiorstw potwierdzających ich dostawę.
Uwagi:Data opublikowania ogłoszenia
2022-12-28
Data ostatniej zmiany
2022-12-28 14:23:40

Kryteria oceny
Czy kryterium cenowe
TAK
Opis
Cena 60%
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Gwarancja 20%, gdzie minimalny okres gwarancji - 1rok
Czy kryterium cenowe
NIE
Opis
Termin płatności za fakturę 20%
Kontakt:Osoby do kontaktu
Sylwester Fic
tel.:
e-mail: s.fic@dalgaren.com.pl
Język kontaktu:polski
Kod CPV:43415000-5
Numer dokumentu:2022-28134-140583, 1/12/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.