• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup fabrycznie nowej łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i wyposażeniem

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Zakup fabrycznie nowej łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i wyposażeniem
Standard

Dane kontaktowe

Opis:,,Zakup fabrycznie nowej łodzi ratowniczej wraz z silnikiem i wyposażeniem".
2.Opis przedmiotu zamówienia:
Łódź ratownicza wraz z silnikiem i wyposażeniem
Specyfikacja i wyposażenie łodzi:
o długość: 420 - 435 cm,
o szerokość: 160-175 cm,
o wysokość: 75 - 85 cm,
o wysokość rufy: 50 - 55 cm,
o waga: do 205 kg,
o minimalna liczba osób: 6
o materiał wykonania - tworzywo sztuczne
o kolor łodzi: czerwony
o kadłub wykonany z podwójnej warstwy, posiadający niezatapialne komory
o konsola
o siedzenie
Silnik wraz z osprzętem i montażem:
o silnik min. 40 KM, czterosuwowy, 3 cylindry, rozruch elektryczny
o waga silnika: od 90 kg
o system regulacji kąta nachylenia silnika
o koło sterowe - 1 szt.
o cięgna manetki - 1 szt.
o cięgno sterociągu - 1 szt.
o osłona siatkowa - 1 szt.
o filtr paliwa - 1 szt.
o dekiel bakisty - 3 szt.
o osłony 4-1 szt.
o zestaw montażowy SAFE-T - 1 szt.
o przekładnia sterowa - 1 szt.
o płyta pawężowa - 1 szt.
o akumulator AGM z klemami - 1 szt.
o przewody akumulatora - 1 szt.
o włącznik akumulatora (hebel) z obudową - 1 szt.
o tablica przełączników 4- 1 szt.
o zbiornik i linia paliwa - 1 szt.
o pompa zęzowa - 1 szt.
Dodatkowe wyposażenie łodzi:
o uchwyty cumownicze - 2 szt.
o gniazdo zapalniczki 100 W/12V - 1 szt.
o przewody do podłączenia belki świetlnej - 1 szt.
o pagaj z bosakiem i uchwytem - 2 szt.
o napisy z numerami operacyjnymi łodzi - 2 szt.
o pas transportowy - 2 szt.
o liny cumownicze i kotwiczne - 10 szt.
Miejsce i termin składania:8. Miejsce i termin złożenia propozycji cenowej:
Propozycję cenową należy złożyć w siedzibie zamawiającego: Piątnica Poduchowna, Ul. Stawiskowska 53, w pokoju nr 8 w terminie do dnia 13.09.2022 r. do godz. 11:00 według zasad opisanych w punkcie 1.
Termin składania:2022-09-13
Miejsce i termin realizacji:3. Wymagany termin realizacji zamówienia: do 30 listopada 2022 r.
Wymagania:1. Opis sposobu przygotowania propozycji cenowej - oferty:
1.1. ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie,
1.2. na kopercie należy umieścić nazwę i adres zamawiającego, nazwę i adres wykonawcy lub zleceniobiorcy oraz napis: oferta na ,,Zakup łodzi ratowniczej",
1.3. ceny podane w ofercie mają być wyrażone cyfrowo i słownie,
M.4. oferta ma być napisana w języku polskim, czytelną i trwałą techniką,
.5. oferta ma obejmować całość zamówienia.
4. Termin płatności faktury: 14 dni.
5. Przy wyborze propozycji do realizacji zamawiający będzie się kierował kryterium:
Cena brutto 100 %.
6. Propozycja ma zawierać następujące dokumenty:
6.1. formularz propozycji cenowej według załączonego wzoru,
6.2. kserokopię aktualnego wpisu do właściwego rejestru, uprawniającego wykonawcę / zleceniobiorcę do występowania w obrocie prawnym.
7. Opis sposobu obliczenia ceny w składanej propozycji cenowej:
W cenę propozycji należy wliczyć:
1) wartość zakupu sprzętu z wyposażeniem,
2) obowiązujący podatek od towarów i usług.
Z zastrzeżeniem, że:
Cena podana przez zleceniobiorcę za świadczoną usługę jest obowiązująca przez okres ważności umowy i nie będzie podlegała waloryzacji w okresie jej trwania.
Zamawiający wybierze propozycję odpowiadającą wszystkim postawionym przez niego wymogom i o najwyższej ocenie ustalonej według kryteriów określonych w punkcie 5.
Zamawiający dopuszcza możliwość negocjacji ceny.
10. Informacje dotyczące zawierania umowy:
W terminie do 7 dni od daty powiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty cenowej wybrany wykonawca lub zleceniobiorca zobowiązany jest do podpisania umowy w siedzibie Zamawiającego, pokój
nr 5.
Kontakt:9. Osobą uprawnioną do kontaktów w imieniu zamawiającego jest Monika Laskowska.
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:IZP.2600.45.2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.