• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_2022

PRZETARG NA: Zakup bosaka do Łodzi Saperskiej

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup bosaka do Łodzi Saperskiej
Skrócony opis przedmiotu zamówienia
Przedmiotem postępowania jest zakup bosaka do Łodzi Saperskiej, bliżej opisany w załączniku do postepowania.
Miejsce i termin składania:Składanie ofert odbywa się za pośrednictwem platformy elektronicznej, dostępnej pod adresem:
https://portal.smartpzp.pl/2wog/public/postepowanie?postepowanie=41477154

TERMIN SKŁADANIA ofert
08-02-2023 08:00:00
Termin składania:2023-02-08
Otwarcie:Termin otwarcia ofert 08-02-2023 08:00:00
Wymagania:Warunki udziału

1.1
Sytuacja ekonomiczna lub finansowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.2
Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.3
Zdolność do występowania w obrocie gospodarczym
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.

1.4
Zdolność techniczna lub zawodowa
Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie.
Uwagi:Kryteria oceny ofert

1.1
Cena

Waga %:
100.00
Cena
Kontakt:2. Wojskowy Oddział Gospodarczy
Obornicka 100-102
50-984 Wrocław
tel. 261656200
e-mail: 2wog.komenda@ron.mil.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:24/inż.-sap
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl


Dziękujemy za wysłane grafiki.