• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Zakup akumulatorów do łodzi

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zakup akumulatorów do łódzi
Miejsce i termin składania:Koniec terminu składania ofert
2022-05-18
Termin składania:2022-05-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia
2022-06-10
Wymagania:Warunki udziału w postępowaniu
Zgodnie z zapytanie ofertowym nr 3/RS/2022 - w załączniku
Odrzucenie oferty
Zgodnie z zapytanie ofertowym nr 3/RS/2022 - w załączniku
Dodatkowe informacje
Zgodnie z zapytanie ofertowym nr 3/RS/2022 - w załączniku
Uwagi:Kryteria
Kryterium Waga
Cena 100
Opis sposobu przyznania punktacji
Wartość punktowa powyższego kryterium obliczana będzie według następującego wzoru:
cena najniższa
C = ------------------------- x 100 pkt.
cena badana
Numer dokumentu:01/11/05/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.