• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wymiana przekładni

Standard

Dane kontaktowe

Opis:Wymiana przekładni BRAVO na SG-019
wykonanie remontu na jednostce pływającej typu S-7500K o nr burtowym SG-019
wykonanie remontu na jednostce pływającej typu S-7500K o nr burtowym SG-019 z silnikiem stacjonarnym Yanmar 6 LPA-STZP2 Diese.
Zakres remontu obejmuje wymianę na nową przekładni napędowej Bravo.
W/w jednostki pływające stacjonują w Szczecinie.
Miejsce i termin składania:Ofert na wykonanie usługi prosimy przesyłać na adres; wtm.mosg@strazgraniczna.pl do dnia 19.08.2022r.
Termin składania:2022-08-19
Wymagania:Oferta powinna zawierać wszelkie koszty prac, wraz z kosztami materiałów.
Zamawiający przewiduje możliwość dostarczenia na własny koszt w/w jednostki pływającej do miejsca wykonania remontu oraz transportu jednostki po naprawie do miejsca jej bazowania.
W zależności od wysokości ofert, zamawiający zastrzega możliwość przygotowania pisemnej umowy na wykonanie powyższych prac.
Jednostki pływającej Straży Granicznej są środkiem transportu wodnego (CN ex 8906 90 10) i zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, art.83 ust.1 pkt 15 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) stawka podatku VAT jest obniżona do wysokości 0%.
Źródło:

GRUPA BIZNES POLSKA

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl

Dziękujemy za wysłane grafiki.