• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wymiana drabinek na nabrzeżach

Standard

Dane kontaktowe

Opis:DALMOR Property Management Sp. z o.o. ogłasza postępowanie
w sprawie wyboru Wykonawcy wymiany drabinek na nabrzeżach na terenie Mola Rybackiego w Gdyni
Miejsce i termin składania:Termin złożenia ofert do dnia: 09.09.2022 roku do godz. 12:00.
Ofertę należy złożyć w formie papierowej w zamkniętej i opisanej kopercie na adres DALMOR Property Management Sp. z o.o., Ul. Hryniewickiego 10, 81-340 Gdynia lub w formie elektronicznej na adres e-mai: przetargi@dalmor.pl.
Termin składania:2022-09-09
Wymagania:Termin zadawania pytań: nie później niż do 5 dni roboczych przed terminem złożenia ofert. Pytania należy kierować na adres e-mai: przetargi@dalmor.pl.
Pełna treść ogłoszenia wraz z załącznikami dostępna do pobrania poniżej:
Numer dokumentu:44/06/22/BN
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.