• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie trwałego zabezpieczenia skorodowanych wystających ścianek w części morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie trwałego zabezpieczenia skorodowanych wystających ścianek w części morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Przedmiot zamówienia: Postępowanie nr 5/TO/2022, Zadanie nr 1 i Zadanie nr 2.
Zadanie nr1.Wykonanie trwałego zabezpieczenia skorodowanych wystających ścianek ,,Larsena" w części morskich wód wewnętrznych i morza terytorialnego oraz w części obszaru pasa technicznego działka 429 i 338/8 Grzybowo na docinku 100mb.
Zadanie nr2. Wykonanie cyklicznego przeglądu rocznego zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane obiektu budowlanego liniowego kolektora DN 1000 będącego we władaniu MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu.
Miejsce i termin składania:Miejsce i termin składania ofert: Poczta/ Punkt Obsługi Klienta, Ul. Artyleryjska 3, 78-100 Kołobrzeg,
do dnia 18.05.2022 r., godz. 14.00
Termin składania:2022-05-18
Miejsce i termin realizacji:Termin realizacji zamówienia: określone w SWZ
Wadium:3.000,00 zł
Wymagania:X Roboty budowlane < 5.382.000 EUR
Rodzaj zamówienia: Dostawy
Tryb: Zamówienie nie przekraczające kwoty EUR/ 5.382.000 EUR
Strona internetowa Zamawiającego:
www.bip .mwik.kolobrzeg.pl/zamowienia

Wadium:
3.000,00 zł
Oferty składane w zamkniętej kopercie z dopiskiem: Postępowanie nr 5/TO/2022,
Nazwa kryterium Wartość %
Kryteria ofert: oceny cena 100
Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia negocjacji cenowych z wykonawcą/ami, którzy złożyli ofertę/y
Niedopuszczenie wykonawcy do udziału w postępowaniu:
zgodnie z warunkami określonymi w SWZ
Szczegółowe warunki postępowania:
Zostały określone w SWZ
Postępowanie o udzielenie powyższego zamówienia prowadzone jest na zasadach określonych, Procedurą udzielania zamówień przez MWiK Sp. z o. o. w Kołobrzegu - Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 134/2019; Zarządu Spółki MWiK Sp. z o.o. w Kołobrzegu z dnia 04.12.2019 r
Kontakt:Szczegółowe informacje w sprawie zamówienia można uzyskać u Pan: Tomasz Urbański kier.dz. TO lub e- mail: przetargi@mwik.kolobrzeg.pl
Język kontaktu:polski
Numer dokumentu:5/TO/2022
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 

Dziękujemy za wysłane grafiki.