• <

Szczegóły ogłoszenia

technozbyt_980x120_gif_2020

PRZETARG NA: Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego

Strona główna Ogłoszenia Ogłoszenia biznes Przetargi, konkursy ofert PRZETARG NA: Wykonanie rocznego przeglądu serwisowego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego
Standard

Dane kontaktowe

Opis:Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu serwisowego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego na jednostkach pływających w Morskim Oddziale Straży Granicznej.
22.06.2022

Zapytanie ofertowe na wykonanie rocznego przeglądu serwisowego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego na jednostkach pływających w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Szanowni Państwo,

zapraszam do złożenia oferty na wykonanie rocznego przeglądu serwisowego podręcznego sprzętu przeciwpożarowego na jednostkach pływających w Morskim Oddziale Straży Granicznej.

Zestawienie sprzętu przeciwpożarowego na jednostkach pływających MOSG wraz z lokalizacją znajduje się w załączniku nr 1.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz z zaleceniami producenta, sprzęt przeciwpożarowy powinien zostać poddany przeglądom serwisowym - raz w roku.

Przegląd serwisowy sprzętu ppoż. powinien być wykonany zgodnie z wytycznymi znajdującymi się w Polskich Normach, w dokumentacji technicznej oraz w instrukcjach obsługi, opracowanych przez ich producentów.

Proszę o podanie wartości netto oraz brutto cennika usług. Oferta musi zawierać wszystkie czynniki składowe, mające wpływ na wartość końcową usługi (np. koszt dojazdu, itp.).

W związku iż jednostki pływające Straży Granicznej są środkiem transportu wodnego (CN ex 8906 90 10) i zgodnie z Ustawą z dnia 11.03.2004r. o podatku od towarów i usług, art.83 ust.1 pkt 14 (Dz. U. z 2020 r. poz. 106) stawka podatku VAT jest obniżona do wysokości 0%." z wyłączeniem jednostek pływających SG-036, S/Y Galeon oraz poduszkowce typu Griffon 2000 TD stawka VAT 23%.
Miejsce i termin składania:Proszę o przesłanie przedmiotowej oferty do dnia 30.06.2022 r. na wyżej wymienione adresy e-mail.
Termin składania:2022-06-30
Wymagania:Wraz z ofertą proszę również przesłać skany aktualnych dokumentów:

świadectwo uznania Polskiego Rejestru Statków,
świadectwo uznania właściwego terenowo dla swojej firmy Urzędu Morskiego,
inne stosowne uprawnienia (autoryzacje, certyfikaty, zaświadczenia, itp.) do wykonywania przeglądów serwisowych sprzętu ppoż.

Przegląd serwisowy przedmiotowego sprzętu ppoż. powinien zostać wykonany do dnia 29.07.2021r.

Uzyskana od Państwa wycena ma charakter informacyjny i służy jedynie rozpoznaniu cen na rynku wykonawców przeglądów serwisowych sprzętu przeciwpożarowego.

Zastrzegamy sobie prawo do kontaktu w przedmiotowej sprawie tylko z wybranymi oferentami.
Kontakt:Osoby upoważnione do kontaktu w przedmiotowej sprawie:

ppor. SG Karolina Paduch tel. 58 524 22 40, e-mail: Karolina.Paduch@strazgraniczna.pl.

mł. chor. SG Piotr Matej, tel. 58 524 21 30, e-mail: Piotr.Matej@strazgraniczna.pl.
Język kontaktu:polski
Źródło:GRUPA BIZNES POLSKA
Załączniki

załącznik

więcej ogłoszeń znajdziesz na biznes-polska.pl 


Dziękujemy za wysłane grafiki.